SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. MARII KONOPNICKIEJ W RADOLINIE


Radolina 63, 62-590 Golina
tel./fax 632461281
email: sp-radolina@wp.pl

Kadra szkoły w Radolinie


Znaleziono 635 aktualności
nowsze   starsze


Drodzy Rodzice i Uczniowie!

>>> 2021-04-16 --> id: 619

Przypominamy, że dnia 19 kwietnia 2021 r. zostają otwarte żłobki oraz przedszkola. Już od poniedziałku nasi najmłodsi uczniowie będą kontynuować naukę w murach naszej szkoły. Edukacja w klasach I-III oraz IV-VIII nadal będzie odbywać się zdalnie.

Życzymy dużo zdrowia!

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „Na tropach biologii”

>>> 2021-04-13 --> id: 616

Co powinniśmy wiedzieć o uzależnieniach?

Uzależnienie to choroba układu nerwowego. Stanowi stan zaburzenia zdrowia psychicznego i fizycznego, który charakteryzuje się okresowym lub stałym przymusem wykonywania określonej czynności lub zażywania psychoaktywnej substancji chemicznej.
W ramach innowacji pedagogicznej „Na tropach biologii” realizowanej przez Agnieszkę Sołtysiak, uczniowie klas VII ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie na lekcjach biologii, zaprojektowali oraz wykonali plakaty i prezentacje multimedialne dotyczące uzależnień. Szczególną uwagę zwrócili na przyczyny, skutki oraz profilaktykę wspomnianej choroby układu nerwowego. Takie działania pomogły uświadomić uczniom, że ważne jest, aby być świadomym tego, jak bardzo wszelkie nałogi są niebezpieczne.
Na zakończenie warto dodać, iż w profilaktyce uzależnień pomocne może być rozwijanie swoich pasji i zainteresowań oraz budowanie pozytywnych relacji z bliskimi.

Agnieszka Sołtysiak


Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie – przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia

>>> 2021-04-11 --> id: 617

Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.
Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Konkurs!

>>> 2021-03-31 --> id: 615

Dom Kultury w Golinie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie ekologicznym. Szczegółowe informacje dostępne są na załączonym plakacie oraz na stronie internetowej Domu Kultury www.dkgolina.pl

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

>>> 2021-03-26 --> id: 613

Święta Wielkanocne kojarzą nam się z budzącą się do życia przyrodą, z nadzieją na pokonanie rzeczy niemożliwych.
To czas odrodzenia się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. To już kolejny rok kiedy nie możemy przekazać życzeń osobiście.

W imieniu wszystkich nauczycieli, pracowników administracji i obsługi przekazuję najserdeczniejsze życzenia. Życzę przede wszystkim Świąt zdrowych. Niech Zmartwychwstały Chrystus wleje w nasze serca radość i nadzieję na lepsze, spokojne czasy. Niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Wesołych Świąt!


Dyrektor Szkoły


Alina Kozłowska


Szanowni Państwo!

>>> 2021-03-26 --> id: 614

W zakładce Dokumenty zamieszczony został nowy dokument o nazwie NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA od 29.03.2021 r. We wspomnianym pliku ujęte są wszystkie obostrzenia, które obowiązywać będą od 29 marca 2021 r., również te dotyczące funkcjonowania przedszkoli oraz szkół podstawowych.

Konkurs recytatorski

>>> 2021-03-22 --> id: 612

Biblioteka Publiczna w Golinie zaprasza wszystkich chętnych uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Golina do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim online pt. "Wiosenne poezjowanie". Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VI. Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na załączonym plakacie oraz na stronie internetowej Biblioteki www.golina.naszabiblioteka.com


nowsze  nowsze   starsze  starsze

O SZKOLE - PRACOWNICY SZKOŁY

Kadra szkoły w Radolinie

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Alina Kozłowska

NAUCZYCIELE

Zenona Borecka - nauczyciel języka polskiego
Elżbieta Gruszka - nauczyciel fizyki
Barbara Jarońska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i religii
Jan Kasprzak - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Agnieszka Kołodziejczak - nauczyciel wychowania przedszkolnego (6-latki)
Marta Kołodziejczak - nauczyciel języka angielskiego
Alina Kozłowska - nauczyciel przyrody i geografii
Joanna Kryszak - nauczyciel matematyki, informatyki
Bernadeta Kucharska - opiekun świetlicy szkolnej, pedagog szkolny, nauczyciel doradztwa zawodowego
Karolina Kulczak - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
Magdalena Lewartowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz
Magdalena Mielcarek-Mirek - nauczyciel języka niemieckiego
Emilia Napierała - nauczyciel wychowania przedszkolnego (3-,4-,5- latki) i plastyki
Aneta Nowak - nauczyciel chemii
Marta Pawlaczyk - nauczyciel języka angielskiego i techniki
Agnieszka Sołtysiak - nauczyciel biologii i matematyki
Marta Sioda - nauczyciel wychowania przedszkolnego (6-latki) Agnieszka Waliniak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, logopeda szkolny
Żaneta Wilant - nauczyciel techniki
Michał Witkowski - nauczyciel wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie

SEKRETARIAT

Paulina Kosińska
Weronika Warzychowska

PRACOWNICY OBSŁUGI

Grażyna Czajka
Leszek Dulcyt
Wioletta Kamińska
Magdalena Kalecka
Anna Radniecka

O SZKOLE - RADA RODZICÓW

Lidia Dąbkiewicz - przewodnicząca
Izabela Jaśkiewicz - zastępca przewodniczącej
Andżelika Szygenda - sekretarz
Beata Szymczak - skarbnik

O SZKOLE - SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Michał Witkowski - opiekun SU
Mateusz Górniak - przewodniczący
Jakub Szolc - zastępca
Michalina Kurleto - skarbnik

O SZKOLE - HISTORIA SZKOŁY

Budynek starej szkoły w Radolinie

Historia Szkoły Podstawowej w Radolinie sięga roku 1904. Prawo do nauki miały dzieci posiadaczy nieruchomości rolnych. Szkoła realizowała program czterech klas, językiem wykładowym był język rosyjski. Języka polskiego nauczano jako jednego z przedmiotów. Do szkoły uczęszczało wówczas 50 - 70 dzieci, nauka trwała od października do wiosny. Obowiązku szkolnego nie było, do szkoły chodziły dzieci starsze. W czasie I wojny światowej szkoła była czynna, nauka odbywała się w języku polskim i była odpłatna. Do obwodu szkolnego należały takie miejscowości jak: Radolina, Sługocinek, Barbarka, Chrusty, Zalesie, Wilczna, Bobrowo i Myślibórz. W 1920 roku szkołę przeorganizowano na dwuklasówkę, liczba dzieci dochodziła do 250, a uczyło 4 nauczycieli. W czasie II wojny światowej szkoła czynna była tylko 5 miesięcy, po czym została zamknięta, a biblioteka szkona, pomoce naukowe, sprzęt prawdopodobnie zniszczono i spalono. 13 lutego 1945 szkoła wznowiła działalność. Sytuacja była trudna, dzieci było dużo. W szkole uczyło się wówczas około 200 dzieci, w klasach było po 45 uczniów. Wieczorem nauczyciele pracowali z dorosłymi, aby likwidować analfabetyzm. Kolejne lata szkolne wymagały dużego wysiłku, aby obowiązkiem szkolnym objąć wszystkie dzieci. Nauka odbywała się w prywatnych izbach rozmieszczonych w dużych odległościach od siebie. Potrzeba budowy szkoły była coraz bardziej odczuwalna. Kierownik szkoły pan Wincenty Banaś namawiał miejscową ludność, aby coś w tym kierunku czyniła. Społeczeństwo rozumiało potrzebę budowy szkoły. 3 lutego 1957 roku odbyło się zebranie rodzicielskie, na którym powołano Komitet Budowy Szkoły i zaczęły rosnąć mury nowego budynku. W sierpniu 1959 roku odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego. Dzięki zaangażowaniu całego społeczeństwa budowa trwała krótko, bo już 1 maja 1960 roku odbyło się otwarcie nowej szkoły - POMNIKA TYSIĄCLECIA. Kolejne lata szkolne to praca i nauka w warunkach zupełnie innych niż dotychczas. Od roku 1999/2000 Szkoła Podstawowa w Radolinie stała się szkołą sześcioklasową z oddziałem przedszkolnym. A po 40 latach od powstania szkoły, budynek nadawał się do gruntownego remontu i rozbudowy. Remont i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radolinie odbył się w roku szkolnym 2007/2008. Do obwodu szkolnego należą sołectwa: Barbarka, Bovrowo, Chrusty, Myślibórz, Radolina, Sługocinek. Szkoła Podstawowa w Radolinie pełni swoistą rolę w środowisku lokalnym, jest jak gdyby centrum życia kulturalnego, gdyż brak jest na tym terenie domu kultury, czy świetlicy. Toteż nasza szkoła jest miejscem spotkań mieszkańców wsi z kulturą. Tradycją szkoły jest organizowanie szeregu imprez i spotkań okolicznościowych np.: z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Wigilii Bożego Narodzenia, wieczorów poetyckich, występów teatrzyków dziecięcych czy spotkań rodzicielskich. Szkoła Podstawowa w Radolinie jest najmniejszą szkołą w gminie,jest ona dostrzegana w środowisku. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy na różnego rodzaju konkursach, przeglądach, turniejach sportowych. Dyrektor Szkoły, Nauczyciele, Pracownicy Obsługi dokładają wszelkich starań, aby uczniowie Szkoły Podstawowej w Radolinie mieli szkołę bezpieczną, w której będą mogli zdobywać nowe umiejętności i rozwijać swoje zainteresowania.

ORGANIZACJA SZKOŁY

Dowozy na dzień 22.01.2021r.pdf
Jak bezpiecznie wrócić do szkół - materiały informacyjne dla rodziców .pdf
Kalendarz imprez 2020-21.pdf
Kalendarz roku szkolnego 2020-21.pdf
Klauzula informacyjna RODO w związku z nauczaniem zdalnym.pdf
Klauzula informacyjna-facebook.pdf
OBIADY - Oferta cenowa dla szkół.pdf
Pedagog szkolny..pdf
Plan lekcji II półrocze.pdf
Polityka Prywatnosci.pdf
Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej w Radolinie ze zmianami od 18 stycznia 2021r..pdf
Spotkania rodzicielskie.pdf
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020-21.pdf

DOKUMENTY

Jak zapobiegac zakażeniu.pdf
Koronawirus.pdf
NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA od 29.03.2021r.pdf
PROCEDURY WYDAWANIA DUPLIKATÓW.pdf
Polityka Prywatności.pdf
Program dla szkół - List do rodziców-opiekunów.pdf
REGULAMIN BIBLIOTEKI.pdf
UBEZPIECZENIE -OWU-EDU-PLUS-NNW-Dzieci-2019 (2).pdf
UBEZPIECZENIE -Oferta Przedszkole (3).pdf
UBEZPIECZENIE -Oferta Szkoła Podstawowa (1).pdf
Uchwała nr XI522019 Rady Miejskiej w Golinie z 13 czerwca 2019 r..pdf
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I.pdf
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.pdf
Wytyczne dla organizatorow wypoczynku.pdf
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SP RADOLINIE.pdf
ZGODA RODZICÓW OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE.pdf
Zarządzenie Burmistrza Goliny z dnia 29.01.2021r. wraz z Załącznikami.pdf
Załącznik nr 1 i 2 do wniosku o przyjęcie do klasy I.pdf
Załączniki do wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.pdf
informacja-glownego-inspektora-sanitarnego.pdf