SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. MARII KONOPNICKIEJ W RADOLINIE


Radolina 63, 62-590 Golina
tel./fax 632461281
email: sp-radolina@wp.pl

Kadra szkoły w Radolinie


Znaleziono 642 aktualności
nowsze   starsze


Cyfrowa Szkoła Wielkopolska

>>> 2021-05-01 --> id: 639

Podsumowanie działań z projektu " Moja babcia- zwykła czy niezwykła?"

W piątek 30 kwietnia dziewczynki z grupy projektowej „ Dzieci Marysi” przyjechały do szkoły, aby przygotować wystawę na temat działań naszej grupy w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska. To już ostatni punkt z planu, który sobie założyliśmy. Uwzględniliśmy w niej informacje oraz zdjęcia ilustrujące wszystkie nasze działania, a było ich sporo:
• Zapoznaliśmy się z działaniem Cyfrowej Szkoły Wielkopolski i dowiedzieliśmy się czym jest Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan;
• Wybraliśmy nazwę „ Dzieci Marysi” dla naszej grupy , ponieważ patronką naszej szkoły jest Maria Konopnicka i chcieliśmy godnie reprezentować szkołę ,jako jej uczniowie;
• Wspólnie wybraliśmy tytuł dla projektu: „Moja babcia – zwykła czy niezwykła?”. Na jego bohaterkę została wybrana Pani Marianna Szygenda- lokalny społecznik, działaczka na rzecz rozwoju kultury na wsi- współzałożycielka teatru; działaczka na rzecz parafii Myślibórz;
• Stworzyliśmy pan działań i wybraliśmy osoby odpowiedzialne za jego wykonanie;
• Nagraliśmy film z autoprezentacją, aby przedstawić się wszystkim, którzy biorą udział w projekcie Cyfrowej Szkoły Wielkopolski;
• Wspólnie ułożyliśmy wiersz do naszej autoprezentacji;
• Niestety nasze prace w czasie udziału w projekcie najczęściej odbywały się online, spotykaliśmy się zawsze w piątek od godziny 13:00 do 15:00. W czasie pandemii łączyliśmy się na platformie Microsoft Teams, żeby realizować w takiej formie założenia projektu i zrealizować nasz plan!
• Przygotowaliśmy makietę Myśliborza- wszystkie budynki, które potrzebowaliśmy do jej przygotowania zrobiliśmy w swoich domach;
• Poznaliśmy historię Myśliborza;
• Przeprowadziliśmy wywiady z rodziną Pani Marianny Szygenda: Państwem I. M Szygenda oraz E. Piętka, aby zdobyć cenne informacje o życiu i działalności bohaterki naszego projektu.
Z ks.prał. Zbigniewem Szygendą kontaktowaliśmy się telefonicznie
i pocztą elektroniczną;
• Rozmawialiśmy także z  Sołtysem wsi Myślibórz – Panią Małgorzatą Czerniak oraz z przewodniczącą KGW w Myśliborzu-Panią Jadwigą Maciejewską;
• pozyskaliśmy wiele fotografii związanych z działalnością pani Marianny oraz stare fotografie Myśliborza;
• Dzięki uprzejmości księdza proboszcza Andrzeja Czubaszewskiego pozyskaliśmy dane z archiwum Parafialnego;
• Byliśmy na cmentarzu, gdzie znajduje się grób Pani Marianny
oraz groby jej rodziców oraz bliskich;
• Przygotowaliśmy drzewo genealogiczne rodziny Pani Marianny;
• Opracowaliśmy biogram pani Marianny Szygenda;
• Korzystając z aplikacji komputerowej lub w formie tradycyjnej,
każdy z nas przygotował drzewo genealogiczne swojej rodziny;
• Otrzymaliśmy tablety oraz materiały biurowe niezbędne do pracy nad projektem;
• Wybraliśmy się na spacer po Myśliborzu śladami życia i działalności bohaterki naszego projektu – pani Marianny Szygenda;
• Przygotowaliśmy wystawę pt: „ Myślibórz wczoraj i dziś”
• Na zakończenie przygotowaliśmy wystawę pt: Działania grupy projektowej „ Dzieci Marysi”;
• Wszystkie działania z projektu „ Moja babcia- zwykła czy niezwykła ?” systematycznie umieszczaliśmy na stronie internetowej naszej szkoły.

Barbara Jarońska - opiekun grupy


Grupa projektowa Dzieci Marysi

Powrót klas I-III do szkoły

>>> 2021-04-29 --> id: 638

Z dniem 4 maja 2021 roku do szkół w formie nauki stacjonarnej wracają klasy I-III w ścisłym reżimie sanitarnym. Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek w czasie przerw oraz o przestrzeganiu zasad higieny w czasie pandemii.

Rozkład jazdy autobusu szkolnego pozostaje bez zmian - według harmonogramu z dnia 22 stycznia 2021 r. zamieszczonego na stronie internetowej szkoły w zakładce Organizacja szkoły.

Szanowni Państwo!

>>> 2021-04-28 --> id: 635

Od 01.04.2021 r. do 30.09.2021 r. na terenie kraju trwa obowiązkowy dla wszystkich Narodowy Spis Powszechny Ludności 2021. W związku z tym Urząd Miejski w Golinie informuje o utworzonym stanowisku do samospisu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu https://btest3.wokiss.pl/golina/ssi/pl/urzad-miejski/aktualnosci-main/stanowisko-do-samospisu-narodowy-spis-ppowszechny-2021-w-urzedzie-miejskim-w-golinie.html

Więcej informacji można uzyskać na stronie poświęconej spisowi powszechnemu: https://spis.gov.pl/

XIII Tydzień Biblijny

>>> 2021-04-28 --> id: 636

W niedzielę 18 kwietnia 2021 r. rozpoczął się XIII Tydzień Biblijny pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”. Motywem przewodnim XIII Tygodnia biblijnego były słowa: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35). Nawiązują one do tematu całego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce, w którym rozważa się tajemnicę Eucharystii jako Wieczerzy Pańskiej. Natomiast III Niedziela Wielkanocna była Dniem Narodowego Czytania Pisma Świętego. Dlatego zadanie specjalne dla uczniów naszej szkoły w Tygodniu Biblijnym polegało sprawdzeniu czy są w posiadaniu egzemplarza Pisma Świętego. Znalezieniu pięknego miejsca, ustawieniu świec i dekoracji, a potem na sfotografowaniu siebie podczas czytania Pisma Świętego lub sfotografowaniu miejsca, w którym ta Mądra Księga będzie w zasięgu ręki, w tym szczególnym tygodniu. Wielu wykonało zadanie specjalne :)

Zobaczcie sami.

Barbara Jarońska

XIII Tydzień Biblijny

>>> 2021-04-28 --> id: 637

W tym roku w Tygodniu Biblijnym czytamy i rozważamy Ewangelię według świętego Marka oraz Księgę Mądrości. Uczniowie klas I-VIII zostali zachęceni do przeczytania lub odsłuchania tekstu Pisma Świętego z nadesłanych przez panią Katechetkę materiałów. Zadnie uczniów poległo na wykonaniu pracy plastycznej dotyczącej fragmentu Ewangelii, który najbardziej im się spodobał, przedstawieniu go w formie komputerowej grafiki lub streszczenie go swoimi słowami :)

Efekty prac możecie zobaczyć w galerii.

Zapraszamy :)

Barbara Jarońska

KAMPANIA EDUKACYJNA - Jak chronić swoją skórę przed czerniakiem?

>>> 2021-04-27 --> id: 634

26 kwietnia 2021 uczniowie klas VII i VIII ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie pod kierunkiem Agnieszki Sołtysiak wzięli udział w kampanii edukacyjnej „Znamię! Znam je?”. Została ona zorganizowana przez sekcję naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgów Onkologów. Celem wspomnianej akcji było: upowszechnienie wiedzy na temat czerniaków oraz budowanie właściwych prozdrowotnych postaw młodzieży. Na lekcji biologii została przeprowadzona lekcja edukacyjna o czerniaku, dzieci mogły obejrzeć specjalnie przygotowane filmiki, dzięki, którym dowiedzieli się, jak prawidłowo sprawdzać skórę, nabyli umiejętności rozpoznania czerniaka, poznali czynniki podnoszące ryzyko zachorowania na czerniaka, nauczyli się jak chronić się przed wspomnianą chorobą skóry.

Na zakończenie zajęć uczniowie mogli sprawdzić swoje wiadomości o czerniaku wykonując grę interaktywną.

Agnieszka Sołtysiak


Cyfrowa Szkoła Wielkopolska

>>> 2021-04-26 --> id: 633

W piątek 23 kwietnia chłopcy z grupy projektowej „ Dzieci Marysi” – Kacper, Kuba i Kaspian, przyjechali do szkoły w celu przygotowania wystawy „ Myślibórz wczoraj i dziś”. To już jedno z końcowym założeń naszego planu w ramach podprojektu Cyfrowej Szkoły Wielkopolski:
„Moja babcia zwykła czy niezwykła”. Do przygotowania wystawy wykorzystaliśmy przekazane nam od naszych rozmówców stare fotografie Myśliborza oraz jego mieszkańców, nowe zdjęcia wykonane podczas naszego ostatniego spaceru po Myśliborzu, oraz zdjęcia pochodzące z kroniki parafii Myślibórz prowadzonej przez panią katechetkę Barbarę Jarońską.

Zapraszamy do galerii.

Barbara Jarońska


nowsze  nowsze   starsze  starsze

O SZKOLE - PRACOWNICY SZKOŁY

Kadra szkoły w Radolinie

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Alina Kozłowska

NAUCZYCIELE

Zenona Borecka - nauczyciel języka polskiego
Elżbieta Gruszka - nauczyciel fizyki
Barbara Jarońska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i religii
Jan Kasprzak - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Agnieszka Kołodziejczak - nauczyciel wychowania przedszkolnego (6-latki)
Marta Kołodziejczak - nauczyciel języka angielskiego
Alina Kozłowska - nauczyciel przyrody i geografii
Joanna Kryszak - nauczyciel matematyki, informatyki
Bernadeta Kucharska - opiekun świetlicy szkolnej, pedagog szkolny, nauczyciel doradztwa zawodowego
Karolina Kulczak - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
Magdalena Lewartowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz
Magdalena Mielcarek-Mirek - nauczyciel języka niemieckiego
Emilia Napierała - nauczyciel wychowania przedszkolnego (3-,4-,5- latki) i plastyki
Aneta Nowak - nauczyciel chemii
Marta Pawlaczyk - nauczyciel języka angielskiego i techniki
Agnieszka Sołtysiak - nauczyciel biologii i matematyki
Marta Sioda - nauczyciel wychowania przedszkolnego (6-latki) Agnieszka Waliniak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, logopeda szkolny
Żaneta Wilant - nauczyciel techniki
Michał Witkowski - nauczyciel wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie

SEKRETARIAT

Paulina Kosińska
Weronika Warzychowska

PRACOWNICY OBSŁUGI

Grażyna Czajka
Leszek Dulcyt
Wioletta Kamińska
Magdalena Kalecka
Anna Radniecka

O SZKOLE - RADA RODZICÓW

Lidia Dąbkiewicz - przewodnicząca
Izabela Jaśkiewicz - zastępca przewodniczącej
Andżelika Szygenda - sekretarz
Beata Szymczak - skarbnik

O SZKOLE - SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Michał Witkowski - opiekun SU
Mateusz Górniak - przewodniczący
Jakub Szolc - zastępca
Michalina Kurleto - skarbnik

O SZKOLE - HISTORIA SZKOŁY

Budynek starej szkoły w Radolinie

Historia Szkoły Podstawowej w Radolinie sięga roku 1904. Prawo do nauki miały dzieci posiadaczy nieruchomości rolnych. Szkoła realizowała program czterech klas, językiem wykładowym był język rosyjski. Języka polskiego nauczano jako jednego z przedmiotów. Do szkoły uczęszczało wówczas 50 - 70 dzieci, nauka trwała od października do wiosny. Obowiązku szkolnego nie było, do szkoły chodziły dzieci starsze. W czasie I wojny światowej szkoła była czynna, nauka odbywała się w języku polskim i była odpłatna. Do obwodu szkolnego należały takie miejscowości jak: Radolina, Sługocinek, Barbarka, Chrusty, Zalesie, Wilczna, Bobrowo i Myślibórz. W 1920 roku szkołę przeorganizowano na dwuklasówkę, liczba dzieci dochodziła do 250, a uczyło 4 nauczycieli. W czasie II wojny światowej szkoła czynna była tylko 5 miesięcy, po czym została zamknięta, a biblioteka szkona, pomoce naukowe, sprzęt prawdopodobnie zniszczono i spalono. 13 lutego 1945 szkoła wznowiła działalność. Sytuacja była trudna, dzieci było dużo. W szkole uczyło się wówczas około 200 dzieci, w klasach było po 45 uczniów. Wieczorem nauczyciele pracowali z dorosłymi, aby likwidować analfabetyzm. Kolejne lata szkolne wymagały dużego wysiłku, aby obowiązkiem szkolnym objąć wszystkie dzieci. Nauka odbywała się w prywatnych izbach rozmieszczonych w dużych odległościach od siebie. Potrzeba budowy szkoły była coraz bardziej odczuwalna. Kierownik szkoły pan Wincenty Banaś namawiał miejscową ludność, aby coś w tym kierunku czyniła. Społeczeństwo rozumiało potrzebę budowy szkoły. 3 lutego 1957 roku odbyło się zebranie rodzicielskie, na którym powołano Komitet Budowy Szkoły i zaczęły rosnąć mury nowego budynku. W sierpniu 1959 roku odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego. Dzięki zaangażowaniu całego społeczeństwa budowa trwała krótko, bo już 1 maja 1960 roku odbyło się otwarcie nowej szkoły - POMNIKA TYSIĄCLECIA. Kolejne lata szkolne to praca i nauka w warunkach zupełnie innych niż dotychczas. Od roku 1999/2000 Szkoła Podstawowa w Radolinie stała się szkołą sześcioklasową z oddziałem przedszkolnym. A po 40 latach od powstania szkoły, budynek nadawał się do gruntownego remontu i rozbudowy. Remont i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radolinie odbył się w roku szkolnym 2007/2008. Do obwodu szkolnego należą sołectwa: Barbarka, Bovrowo, Chrusty, Myślibórz, Radolina, Sługocinek. Szkoła Podstawowa w Radolinie pełni swoistą rolę w środowisku lokalnym, jest jak gdyby centrum życia kulturalnego, gdyż brak jest na tym terenie domu kultury, czy świetlicy. Toteż nasza szkoła jest miejscem spotkań mieszkańców wsi z kulturą. Tradycją szkoły jest organizowanie szeregu imprez i spotkań okolicznościowych np.: z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Wigilii Bożego Narodzenia, wieczorów poetyckich, występów teatrzyków dziecięcych czy spotkań rodzicielskich. Szkoła Podstawowa w Radolinie jest najmniejszą szkołą w gminie,jest ona dostrzegana w środowisku. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy na różnego rodzaju konkursach, przeglądach, turniejach sportowych. Dyrektor Szkoły, Nauczyciele, Pracownicy Obsługi dokładają wszelkich starań, aby uczniowie Szkoły Podstawowej w Radolinie mieli szkołę bezpieczną, w której będą mogli zdobywać nowe umiejętności i rozwijać swoje zainteresowania.

ORGANIZACJA SZKOŁY

DOWOZY 17.05.2021.pdf
Jak bezpiecznie wrócić do szkół - materiały informacyjne dla rodziców .pdf
Kalendarz imprez 2020-21.pdf
Kalendarz roku szkolnego 2020-21.pdf
Klauzula informacyjna RODO w związku z nauczaniem zdalnym.pdf
Klauzula informacyjna-facebook.pdf
OBIADY - Oferta cenowa dla szkół.pdf
Pedagog szkolny..pdf
Plan lekcji II półrocze.pdf
Polityka Prywatnosci.pdf
Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej w Radolinie ze zmianami od 18 stycznia 2021r..pdf
Spotkania rodzicielskie.pdf
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020-21.pdf

DOKUMENTY

Jak zapobiegac zakażeniu.pdf
Koronawirus.pdf
NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA od 29.03.2021r.pdf
PROCEDURY WYDAWANIA DUPLIKATÓW.pdf
Polityka Prywatności.pdf
Program dla szkół - List do rodziców-opiekunów.pdf
REGULAMIN BIBLIOTEKI.pdf
UBEZPIECZENIE -OWU-EDU-PLUS-NNW-Dzieci-2019 (2).pdf
UBEZPIECZENIE -Oferta Przedszkole (3).pdf
UBEZPIECZENIE -Oferta Szkoła Podstawowa (1).pdf
Uchwała nr XI522019 Rady Miejskiej w Golinie z 13 czerwca 2019 r..pdf
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I.pdf
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.pdf
Wytyczne dla organizatorow wypoczynku.pdf
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SP RADOLINIE.pdf
ZGODA RODZICÓW OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE.pdf
Zarządzenie Burmistrza Goliny z dnia 29.01.2021r. wraz z Załącznikami.pdf
Załącznik nr 1 i 2 do wniosku o przyjęcie do klasy I.pdf
Załączniki do wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.pdf
informacja-glownego-inspektora-sanitarnego.pdf