SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. MARII KONOPNICKIEJ W RADOLINIE


Radolina 63, 62-590 Golina
tel./fax 632461281
email: sp-radolina@wp.pl

Kadra szkoły w Radolinie


Znaleziono 692 aktualności
nowsze   starsze


„Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”

>>> 2021-12-22 --> id: 687

W listopadzie 2021r. uczniowie klas V-VIII Szkoły Podstawowej w Radolinie wzięli udział w Konkursie historyczno-plastycznym „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919” zorganizowanym przez panią Senator RP Margaretę Budner. Głównym celem konkursu było kształtowanie postaw szacunku do przeszłości, zainteresowania wydarzeniami związanymi z walką o niepodległość Polski oraz poszerzenie wiedzy historycznej dzieci i młodzieży na temat Powstania Wielkopolskiego. Wśród reprezentujących naszą szkołę wyróżniono uczennicę klasy piątej Darię Karnafel oraz Michała Strzecha ucznia klasy ósmej. Gratulujemy wyróżnionym, pozostali uczniowie natomiast otrzymują podziękowania za udział w konkursie „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”.

Ocalenie przed zapomnieniem ludzi, którzy przyczynili się do sukcesu powstania, jest w bieżącym roku szczególnie ważne, gdyż 27 grudnia, w 103. rocznicę ustanowiono święto państwowe - Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Najważniejszym rezultatem tego zwycięstwa było ustalenie zachodniej granicy odbudowującego się państwa polskiego. Na kongresie pokojowym w Paryżu nikt już nie kwestionował przyznania Polsce obszaru, który wyzwolili powstańcy. To wysiłek Wielkopolan przesądził w sposób decydujący o przyznaniu tego regionu państwu polskiemu. Powrót Wielkopolski do odradzającej się Rzeczpospolitej, po 123 latach zaborów, to olbrzymi sukces i duma narodowa. Z tej okazji wojewoda wielkopolski Michał Zieliński zachęca wszystkich do wywieszenia w dniu 27 grudnia flag państwowych oraz chorągwi powstańczych.

W imieniu organizatora konkursu dziękuję wszystkim uczniom, którzy wzięli w nim udział, kształtując w sobie postawę patriotyzmu. Gratuluję wyróżnionym.

Karolina Kulczak


Wycieczka do Warszawy - „Poznaj Polskę”

>>> 2021-12-20 --> id: 685


Ministerstwo Edukacji i NaukiPoznaj Polskę

W dniach od 1 do 2 grudnia 2021 roku uczniowie klas IV-VIII wraz z opiekunami w ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” uczestniczyło w wycieczce do Warszawy - śladami dziedzictwa narodowego, kulturowego i naukowego. Wybrane punkty edukacyjne przedsięwzięcia zostały zrealizowane.

Grupa uczestników wycieczki zwiedziła miedzy innymi: Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach. Uczniowie mogli zobaczyć groby poległych, zasłużonych dla naszej Ojczyzny, bohaterów Powstania Warszawskiego, walczących o niepodległość, literatów, sportowców, artystów.

Następnie uczestnicy wycieczki udali się na Stare Miasto, gdzie mogli zobaczyć: Mury obronne, Barbakan, Rynek, Pomnik Syrenki Warszawskiej, Pomnik Małego Powstańca, Plac Zamkowy, Królewskie Przedmieścia, Grób Nieznanego Żołnierza, Ogród Saski. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich –POLIN, uczniowie mogli interaktywnie poznać dzieje, tradycję i kulturę narodu żydowskiego.
Po zwiedzeniu muzeum, w drodze do miejsca zakwaterowania, uczniowie mieli możliwość przejazdu ulicami Warszawy i podziwiania zabytków i iluminacji obiektów architektonicznych (między innymi Uniwersytet Warszawski, Kościół św. Krzyża, Pałac Prezydencki). Po dotarciu do hotelu grupa wspólnie spożyła obiadokolację.

Następny dzień wycieczki uczniowie rozpoczęli śniadaniem i wyruszyli na zwiedzenie stolicy, rozpoczynając od Pałacu i zespołu parkowego w Wilanowie. Następnie trasa wycieczki wiodła w kierunku Stadionu Narodowego PGE, gdzie z tarasu widokowego uczniowie podziwiali obiekt. Następnie uczniowie udali się na obiad, a o godzinie 14:00 rozpoczęli zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik, gdzie zdobywali wiedze z różnych dziedzin nauki poprzez wykonywanie różnorodnych doświadczeń. Na tym uczniowie zakończyli zwiedzanie Warszawy i udali się w drogę powrotna do domu.

Alina Kozłowska


Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. „Pastorałki piszemy, pięknie rymujemy i ilustrujemy”w Bibliotece Publicznej w Golinie

>>> 2021-12-17 --> id: 689

Konkursy literackie o tematyce bożonarodzeniowej na stałe wpisały się do grudniowego kalendarza imprez organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Golinie wraz z filią w Przyjmie oraz punktem bibliotecznym w Kawnicach. Tym razem dzieci z klas IV-VIII z czterech szkół podstawowych z gminy Golina podzieliły się z nami tekstem samodzielnie napisanych pastorałek oraz wykonały do nich ilustracje.

Ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie doceniono następujących uczniów:
Grzebielską Gabrielę z kl. IV,
Laskowską Vanessę z kl. IV,
Urbańską Wiktorię z kl. IV.

Uczennice pracowały pod kierunkiem Bernadety Kucharskiej.
Dzieci otrzymały nagrody rzeczowe. Celem takich konkursów organizowanych przez biblioteki jest zainspirowanie dzieci do podjęcia prób literackich oraz rozwijanie ich wrażliwości i wyobraźni.

Bibliotekarki: Karolina Kasprzak, Monika Paszek i niżej podpisana bardzo serdecznie dziękują Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Golinie za wsparcie finansowe.

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok wszystkim czytelnikom życzymy dużo zdrowia, pogody ducha oraz spokojnych spotkań w gronie najbliższych.

Anna Nawrocka


Mikołajkowy wyjazd do kina

>>> 2021-12-16 --> id: 686


Ministerstwo Edukacji i NaukiLogoty Porgramu IV.jpg


6 grudnia 2021 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Radolinie uczestniczyli w wyjeździe do kina Helios w Konine. Wyjazd był dofinansowany w ramach realizacji IV Modułu programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wykowanych chorobami zakaźnymi”. W wyjeździe brało udział 71 dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I – VIII wraz z opiekunami. W grupie uczestników było czworo niepełnosprawnych uczniów.

O godz. 8.30 wszyscy zebrali się w szkole i wyruszyli autokarami do Konina. Na miejscu, w kinie Helios uczniowie obejrzeli seanse filmowe specjalnie przygotowane dla nich z okazji Mikołajek.
Najmłodsi obejrzeli bajkę pt. „Klara Muu” .Wielu wzruszeń i uśmiechu dostarczył film pt. „Mikołaj w każdym z nas”, który oglądały dzieci z edukacji wczesnoszkolnej. Uczniom ze starszych klas zaprezentowano film pt. „Venom 2”, którego zarówno pierwsza, jak i druga część swój fenomen zawdzięcza popularności Toma Hardy’ego. Po zakończeniu projekcji uczniowie wraz z opiekunami udaliśmy się w drogę powrotną do szkoły.

Wyjazd do kina Helios okazał się bardzo udany, szczególnie że dla niektórych dzieci był to pierwszy wyjazd do kina. Towarzyszyły mu: radość, dobry humor, a także niezapomniane wrażenia po obejrzanych seansach filmowych .

Bernadeta Kucharska


Mikołajki

>>> 2021-12-07 --> id: 684

„Przyjaciele Zippiego”

>>> 2021-12-03 --> id: 688

„Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności.

Realizując zajęcia, nie mówimy dzieciom, co mają robić, ani: "To rozwiązanie jest dobre, a tamto złe". Natomiast zachęcamy dzieci do analizowania sytuacji życiowych i zastanawiania się nad możliwościami postępowania w tych sytuacjach.

Program pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość i  jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.

W trakcie zajęć pojawia się wiele okazji do zabawy, ćwiczeń i rozmów o sprawach ważnych na tym etapie życia, o przyjaźni, o zmianach, jakie zachodzą w nas i wokół nas, o sukcesach i porażkach oraz sposobach radzenia sobie z trudnościami. Dzieci dowiadują się, że potrafią znaleźć rozwiązanie, że warto i można prosić o pomoc, a także uczą się okazywać pomoc innym.

Bernadeta Kucharska

Zajęcia rozwijające uzdolnienia i kreatywność

>>> 2021-11-29 --> id: 682

Uczniowie klas 4-7 uczestniczą w zajęciach rozwijających uzdolnienia i kreatywność (plastycznych) podczas których tworzą, szkicują i doświadczają – co jest niezwykle ważne dla rozwijającego się młodego człowieka. Zajęcia te uwrażliwiają uczniów na piękno, a także przyczyniają się do odczuwania pozytywnych doznań estetycznych. W czasie działań artystycznych uczestnicy nie tylko rozwijają swoje uzdolnienia, ale mogą również poznać życie i dzieła wybitnych twórców podczas wirtualnych spacerów.

Na jednym z takich wirtualnych spacerów odwiedziliśmy Muzeum w Suwałkach, gdzie wędrując po mieście poznaliśmy dom, w którym urodziła się i mieszkała patronka naszej szkoły – Maria Konopnicka. Zobaczyliśmy miejsca, gdzie chodziła na spacery z rodzicami, dowiedzieliśmy się, gdzie pracował jej ojciec oraz poznaliśmy wiele innych ciekawych miejsc XIX – wiecznych Suwałk.

Bernadeta Kucharska


nowsze  nowsze   starsze  starsze

O SZKOLE - PRACOWNICY SZKOŁY

Kadra szkoły w Radolinie

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Alina Kozłowska

NAUCZYCIELE

Zenona Borecka - nauczyciel języka polskiego
Elżbieta Gruszka - nauczyciel fizyki
Barbara Jarońska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i religii
Jan Kasprzak - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy o społeczeństwie
Agnieszka Kołodziejczak - nauczyciel wychowania przedszkolnego (5-,6-latki)
Marta Kołodziejczak - nauczyciel języka angielskiego, informatyki, wychowania do życia w rodzinie
Alina Kozłowska - nauczyciel przyrody i geografii
Joanna Kryszak - nauczyciel matematyki, informatyki
Bernadeta Kucharska - opiekun świetlicy szkolnej, pedagog szkolny, nauczyciel doradztwa zawodowego
Karolina Kulczak - nauczyciel historii
Magdalena Lewartowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz
Magdalena Mielcarek-Mirek - nauczyciel języka niemieckiego
Emilia Napierała - nauczyciel wychowania przedszkolnego (3-,4-latki) i plastyki
Aneta Nowak - nauczyciel chemii
Marta Pawlaczyk - nauczyciel języka angielskiego i techniki
Agnieszka Sołtysiak - nauczyciel biologii
Klaudia Szatkowska - nauczyciel języka polskiego
Agnieszka Waliniak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, logopeda szkolny
Michał Witkowski - nauczyciel wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie

SEKRETARIAT

Paulina Kosińska

PRACOWNICY OBSŁUGI

Grażyna Czajka
Leszek Dulcyt
Wioletta Kamińska
Magdalena Kalecka
Anna Radniecka
Kamil Dulcyt

O SZKOLE - RADA RODZICÓW

Lidia Dąbkiewicz - przewodnicząca
Izabela Jaśkiewicz - zastępca przewodniczącej
Andżelika Szygenda - sekretarz
Beata Szymczak - skarbnik

O SZKOLE - SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Michał Witkowski - opiekun SU
Mateusz Górniak - przewodniczący
Jakub Szolc - zastępca
Michalina Kurleto - skarbnik

O SZKOLE - HISTORIA SZKOŁY

Budynek starej szkoły w Radolinie

Historia Szkoły Podstawowej w Radolinie sięga roku 1904. Prawo do nauki miały dzieci posiadaczy nieruchomości rolnych. Szkoła realizowała program czterech klas, językiem wykładowym był język rosyjski. Języka polskiego nauczano jako jednego z przedmiotów. Do szkoły uczęszczało wówczas 50 - 70 dzieci, nauka trwała od października do wiosny. Obowiązku szkolnego nie było, do szkoły chodziły dzieci starsze. W czasie I wojny światowej szkoła była czynna, nauka odbywała się w języku polskim i była odpłatna. Do obwodu szkolnego należały takie miejscowości jak: Radolina, Sługocinek, Barbarka, Chrusty, Zalesie, Wilczna, Bobrowo i Myślibórz. W 1920 roku szkołę przeorganizowano na dwuklasówkę, liczba dzieci dochodziła do 250, a uczyło 4 nauczycieli. W czasie II wojny światowej szkoła czynna była tylko 5 miesięcy, po czym została zamknięta, a biblioteka szkona, pomoce naukowe, sprzęt prawdopodobnie zniszczono i spalono. 13 lutego 1945 szkoła wznowiła działalność. Sytuacja była trudna, dzieci było dużo. W szkole uczyło się wówczas około 200 dzieci, w klasach było po 45 uczniów. Wieczorem nauczyciele pracowali z dorosłymi, aby likwidować analfabetyzm. Kolejne lata szkolne wymagały dużego wysiłku, aby obowiązkiem szkolnym objąć wszystkie dzieci. Nauka odbywała się w prywatnych izbach rozmieszczonych w dużych odległościach od siebie. Potrzeba budowy szkoły była coraz bardziej odczuwalna. Kierownik szkoły pan Wincenty Banaś namawiał miejscową ludność, aby coś w tym kierunku czyniła. Społeczeństwo rozumiało potrzebę budowy szkoły. 3 lutego 1957 roku odbyło się zebranie rodzicielskie, na którym powołano Komitet Budowy Szkoły i zaczęły rosnąć mury nowego budynku. W sierpniu 1959 roku odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego. Dzięki zaangażowaniu całego społeczeństwa budowa trwała krótko, bo już 1 maja 1960 roku odbyło się otwarcie nowej szkoły - POMNIKA TYSIĄCLECIA. Kolejne lata szkolne to praca i nauka w warunkach zupełnie innych niż dotychczas. Od roku 1999/2000 Szkoła Podstawowa w Radolinie stała się szkołą sześcioklasową z oddziałem przedszkolnym. A po 40 latach od powstania szkoły, budynek nadawał się do gruntownego remontu i rozbudowy. Remont i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radolinie odbył się w roku szkolnym 2007/2008. Do obwodu szkolnego należą sołectwa: Barbarka, Bovrowo, Chrusty, Myślibórz, Radolina, Sługocinek. Szkoła Podstawowa w Radolinie pełni swoistą rolę w środowisku lokalnym, jest jak gdyby centrum życia kulturalnego, gdyż brak jest na tym terenie domu kultury, czy świetlicy. Toteż nasza szkoła jest miejscem spotkań mieszkańców wsi z kulturą. Tradycją szkoły jest organizowanie szeregu imprez i spotkań okolicznościowych np.: z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Wigilii Bożego Narodzenia, wieczorów poetyckich, występów teatrzyków dziecięcych czy spotkań rodzicielskich. Szkoła Podstawowa w Radolinie jest najmniejszą szkołą w gminie,jest ona dostrzegana w środowisku. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy na różnego rodzaju konkursach, przeglądach, turniejach sportowych. Dyrektor Szkoły, Nauczyciele, Pracownicy Obsługi dokładają wszelkich starań, aby uczniowie Szkoły Podstawowej w Radolinie mieli szkołę bezpieczną, w której będą mogli zdobywać nowe umiejętności i rozwijać swoje zainteresowania.

ORGANIZACJA SZKOŁY

2021-22 PLAN LEKCJI ważny od 31.01.2022 r. .pdf
DOWOZY 2021-2022.pdf
HARMONOGRAM DYŻURÓW NAUCZYCIELI 2021-2022.pdf
KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH 2021-2022.pdf
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021-2022.pdf
Klauzula informacyjna-facebook.pdf
PLAN LEKCJI 2021-2022 .pdf
Polityka Prywatnosci.pdf
SPOTKANIA RODZICIELSKIE W ROKU SZKOLNYM 2021-2022 — kopia.pdf
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa.pdf

DOKUMENTY

1. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.pdf
2. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA -ZAŁĄCZNIKI.pdf
DEKLARACJA O KONTYNUWANIU UCZESZCZANIA DO PRZEDSZKOLA.pdf
KLAUZULA INFORMACYJNE-facebook.pdf
KORONAWIRUS - informacja-glownego-inspektora-sanitarnego.pdf
KORONAWIRUS- JAK ZAPOBIEGAĆ ZAKAŻENIU.pdf
KORONAWIRUS- Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa.pdf
POLITYKA PRYWATNOŚCI.pdf
PROCEDURY WYDAWANIA DUPLIKATOW.pdf
REGULAMIN BIBLIOTEKI.pdf
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I.pdf
WYTYCZNE DLA ORGANIZATORÓW WYPOCZYNKU.pdf
ZASADY BEZPIECZENSTWA W SP RADOLINIE.pdf
ZGLOSZENIE DZIECKA DO KLASY I SZKOLY PODSTAWOWEJ.pdf
ZGODA RODZICÓW OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE.pdf