SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. MARII KONOPNICKIEJ W RADOLINIE


Radolina 63, 62-590 Golina
tel./fax 632461281
email: sp-radolina@wp.pl

Kadra szkoły w Radolinie


Znaleziono 623 aktualności
nowsze   starsze


Konkurs WIELKANOCNE JAJO

>>> 2021-02-12 --> id: 602

Zapraszamy wszystkich, dla których ważne jest kultywowanie zwyczaju zdobienia jajek, do udziału w konkursie! Czekamy na JAJKA WIELKANOCNE! Jak zwykle będziemy szukać nowych pomysłów na zdobienie jajek, ale równie mile widziane będą tradycyjne wzory. Prace zostaną ocenione w kilku kategoriach wiekowych i zaprezentowane na wystawie. Składanie prac do 22 MARCA 2021 R.

Wszystkie informacje o konkursie, regulamin oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie organizatora https://dkgolina.pl/n,wielkanocne-jajo

Serdecznie zapraszamy


Dom Kultury w Golinie


Cyfrowa Szkoła Wielkopolska

>>> 2021-02-10 --> id: 623

Praca grupy projektowej „ Dzieci Marysi” w styczniu, polegała przede wszystkim nad dokończeniem makiety Myśliborza- miejscowości związanej z życiem i działalnością bohaterki naszego projektu. W pierwszym tygodniu po feriach dzieci pracowały nadal nad domkami i innymi elementami miejscowości.

22 stycznia Paulina Czerniak przeprowadziła pierwszy wywiad z  Państwem Ireną i Markiem Szygenda, którzy przekazali ważne daty i informacje o rodzinie, niezbędne do stworzenia drzewa genealogicznego oraz wiele cennych informacji o życiu Pani Marianny, a także o jej działalności na rzecz kościoła, teatru wiejskiego i parafii Myslibórz. Dzięki uprzejmości naszych rozmówców pozyskaliśmy także rodzinne fotografie oraz stare zdjęcia Myśliborza i kościoła p.w. św. Mateusza w Myśliborzu sprzed kilkudziesięciu lat.

W piątek 29 stycznia uczestnicy projektu spotkali się w szkole, żeby dokonać montażu makiety. Jej wymiary to 1,5 m szerokości na 3 m długości. Tego samego dnia po południu Kacper Tyczkowski i Michał Kozyra w ramach prac projektowych spotkali się z księdzem proboszczem A. Czubaszewskim, aby odszukać w księgach parafialnych jak najwięcej informacji dotyczących archiwalnych danych na temat pani Marianny Szygenda. W księgach parafialnych udało nam się odnaleźć metrykę chrztu, akt ślubu, oraz akt zgonu Pani Marianny. Wszystkie daty są niezbędne do przygotowania drzewa genealogicznego . Odwiedziliśmy także cmentarz parafialny, gdzie została pochowana bohaterka naszego projektu oraz członkowie jej rodziny.

Barbara Jarońska


Cyfrowa Szkoła Wielkopolski

>>> 2021-02-10 --> id: 625

MAKIETA

Zapraszamy do galerii. Obejrzyjcie naszą makietę Myśliborza. Włożyliśmy w nią dużo pracy. Oceńcie czy udało nam się odwzorować rzeczywisty wygląd tej miejscowości.

Grupa projektowa "Dzieci Marysi"


Barbara Jarońska- Opiekun grupy

Projekt Fundacji Banku Ochrony Środowiska w grupie 6-latków

>>> 2021-02-04 --> id: 600

W minionym półroczu dzieci z oddziału zerowego uczestniczyły prozdrowotnym projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem” prowadzonym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Etap jesienno-zimowy obejmował do zrealizowania pięć zadań:

Lekcja: Poznajemy owoce i warzywa
Konkurs: Najlepszy rysunek „Jem owoce i warzywa”
Lekcja: Cukier? Nie, dziękuję!
Konkurs: Reklama zdrowych słodyczy
Dzielimy się wiedzą: Kolorowy talerz

Udział w zajęciach miał na celu uświadomienie dzieciom, jak ważną role pełnią w codziennej diecie owoce i warzywa. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci uczy je odpowiedzialności za swoje zdrowie już od najmłodszych lat. Poprzez udział w projekcie 6-latki miały możliwość utrwalić posiadaną już wiedzę na temat warzyw i owoców, jak i również zdobyć nowe informacje. Podczas zajęć dzieci uczestniczyły w różnych zabawach: „Moje warzywko – odgadnę szybko, potrzebna pomoc – jaki to owoc?”, „Sałatka jarzynowa”. Mogły się również wcielić w rolę aktorów podczas pantomimy do hasła „Lubimy słodycze, ale nie powinniśmy ich jeść, abyśmy nie byli otyli”. W naszych działaniach nie zabrakło również doświadczeń. Sprawdzaliśmy zawartość cukru
w napojach wysoko słodzonych. Szukaliśmy odpowiedzi na pytania: Dlaczego dzieci powinny jeść warzywa i owoce?, Czym można zastąpić słodycze? Rozmawialiśmy o negatywnych skutkach nadmiernego jedzenia słodyczy. W ramach konkursu „Reklama zdrowych słodyczy” chcieliśmy uzmysłowić, że warto dokonać zmiany niezdrowych słodyczy na rzecz tych zdrowych czyli przygotowanych bez dodatku cukru. Do tej grupy należą owce, które zawierają w sobie naturalny cukier. Warto też sięgnąć po suszone owoce, pestki dyni, ziarna słonecznika, orzechy czy migdały.

W ramach dzielenia się wiedzą i dokonaniami dzieci ze społecznością szkolną, została wykonana wystawa prac. Owe prace plastyczne oraz plakaty powstały podczas prowadzonych zajęć. W trakcie zebrania online rodzice zostali zapoznani z poszczególnymi zadaniami i efektami pracy dzieci. Rodzice otrzymali również do zapoznania się tekst pt. „Kolorowy talerz, czyli garść informacji o warzywach i owocach” mgr inż. Joanna Jaczewska-Schuetz, Instytut Żywności i Żywienia.

Agnieszka KołodziejczakDrodzy Ósmoklasiści!

>>> 2021-01-29 --> id: 599

Chcielibyśmy poinformować, że Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.
Oto najważniejsze informacje:
• Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
• Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
• Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
• Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
• W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
• W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
• Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
• Ogłoszony harmonogram www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
• W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
• Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
• Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Konkurs walentynkowy

>>> 2021-01-26 --> id: 598

Biblioteka Publiczna w Golinie zaprasza wszystkich uczniów klas VI-VIII z terenu gminy Golina do udziału w konkursie walentynkowym pt. "Miłosna opowieść". Na naszej stronie w zakładce Dokumenty znajdują się regulamin konkursu oraz klauzula informacyjna. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Biblioteki oraz na załączonym plakacie.

ZEBRANIE Z RODZICAMI

>>> 2021-01-25 --> id: 597

Przypominamy, że dnia 26.01.2021 r. od godz. 17.45. odbywać się będą spotkania wychowawców klas z rodzicami wg następującego harmonogramu:
godz. 17.45 - oddziały przedszkolne (p. A. Kołodziejczak) i ( p. E. Napierała)
godz. 18.00 - klasa I (p. M. Lewartowska) i klasa II (p. A. Waliniak)
godz. 18.15 - klasa III (p. B. Jarońska) i IV (p. M. Kołodziejczak)
godz. 18.30 - klasa V (p. J. Kryszak) i klasa VI (p. B. Kucharska)
godz. 18.45 - klasa VII (p. M. Witkowski) i klasa VIII (p. Z. Borecka)


nowsze  nowsze   starsze  starsze

O SZKOLE - PRACOWNICY SZKOŁY

Kadra szkoły w Radolinie

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Alina Kozłowska

NAUCZYCIELE

Zenona Borecka - nauczyciel języka polskiego
Elżbieta Gruszka - nauczyciel fizyki
Barbara Jarońska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i religii
Jan Kasprzak - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Agnieszka Kołodziejczak - nauczyciel wychowania przedszkolnego (6-latki)
Marta Kołodziejczak - nauczyciel języka angielskiego
Alina Kozłowska - nauczyciel przyrody i geografii
Joanna Kryszak - nauczyciel matematyki, informatyki
Bernadeta Kucharska - opiekun świetlicy szkolnej, pedagog szkolny, nauczyciel doradztwa zawodowego
Karolina Kulczak - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
Magdalena Lewartowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz
Magdalena Mielcarek-Mirek - nauczyciel języka niemieckiego
Emilia Napierała - nauczyciel wychowania przedszkolnego (3-,4-,5- latki) i plastyki
Aneta Nowak - nauczyciel chemii
Marta Pawlaczyk - nauczyciel języka angielskiego i techniki
Agnieszka Sołtysiak - nauczyciel biologii i matematyki
Marta Sioda - nauczyciel wychowania przedszkolnego (6-latki) Agnieszka Waliniak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, logopeda szkolny
Żaneta Wilant - nauczyciel techniki
Michał Witkowski - nauczyciel wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie

SEKRETARIAT

Paulina Kosińska
Weronika Warzychowska

PRACOWNICY OBSŁUGI

Grażyna Czajka
Leszek Dulcyt
Wioletta Kamińska
Magdalena Kalecka
Anna Radniecka

O SZKOLE - RADA RODZICÓW

Lidia Dąbkiewicz - przewodnicząca
Izabela Jaśkiewicz - zastępca przewodniczącej
Andżelika Szygenda - sekretarz
Beata Szymczak - skarbnik

O SZKOLE - SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Michał Witkowski - opiekun SU
Mateusz Górniak - przewodniczący
Jakub Szolc - zastępca
Michalina Kurleto - skarbnik

O SZKOLE - HISTORIA SZKOŁY

Budynek starej szkoły w Radolinie

Historia Szkoły Podstawowej w Radolinie sięga roku 1904. Prawo do nauki miały dzieci posiadaczy nieruchomości rolnych. Szkoła realizowała program czterech klas, językiem wykładowym był język rosyjski. Języka polskiego nauczano jako jednego z przedmiotów. Do szkoły uczęszczało wówczas 50 - 70 dzieci, nauka trwała od października do wiosny. Obowiązku szkolnego nie było, do szkoły chodziły dzieci starsze. W czasie I wojny światowej szkoła była czynna, nauka odbywała się w języku polskim i była odpłatna. Do obwodu szkolnego należały takie miejscowości jak: Radolina, Sługocinek, Barbarka, Chrusty, Zalesie, Wilczna, Bobrowo i Myślibórz. W 1920 roku szkołę przeorganizowano na dwuklasówkę, liczba dzieci dochodziła do 250, a uczyło 4 nauczycieli. W czasie II wojny światowej szkoła czynna była tylko 5 miesięcy, po czym została zamknięta, a biblioteka szkona, pomoce naukowe, sprzęt prawdopodobnie zniszczono i spalono. 13 lutego 1945 szkoła wznowiła działalność. Sytuacja była trudna, dzieci było dużo. W szkole uczyło się wówczas około 200 dzieci, w klasach było po 45 uczniów. Wieczorem nauczyciele pracowali z dorosłymi, aby likwidować analfabetyzm. Kolejne lata szkolne wymagały dużego wysiłku, aby obowiązkiem szkolnym objąć wszystkie dzieci. Nauka odbywała się w prywatnych izbach rozmieszczonych w dużych odległościach od siebie. Potrzeba budowy szkoły była coraz bardziej odczuwalna. Kierownik szkoły pan Wincenty Banaś namawiał miejscową ludność, aby coś w tym kierunku czyniła. Społeczeństwo rozumiało potrzebę budowy szkoły. 3 lutego 1957 roku odbyło się zebranie rodzicielskie, na którym powołano Komitet Budowy Szkoły i zaczęły rosnąć mury nowego budynku. W sierpniu 1959 roku odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego. Dzięki zaangażowaniu całego społeczeństwa budowa trwała krótko, bo już 1 maja 1960 roku odbyło się otwarcie nowej szkoły - POMNIKA TYSIĄCLECIA. Kolejne lata szkolne to praca i nauka w warunkach zupełnie innych niż dotychczas. Od roku 1999/2000 Szkoła Podstawowa w Radolinie stała się szkołą sześcioklasową z oddziałem przedszkolnym. A po 40 latach od powstania szkoły, budynek nadawał się do gruntownego remontu i rozbudowy. Remont i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radolinie odbył się w roku szkolnym 2007/2008. Do obwodu szkolnego należą sołectwa: Barbarka, Bovrowo, Chrusty, Myślibórz, Radolina, Sługocinek. Szkoła Podstawowa w Radolinie pełni swoistą rolę w środowisku lokalnym, jest jak gdyby centrum życia kulturalnego, gdyż brak jest na tym terenie domu kultury, czy świetlicy. Toteż nasza szkoła jest miejscem spotkań mieszkańców wsi z kulturą. Tradycją szkoły jest organizowanie szeregu imprez i spotkań okolicznościowych np.: z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Wigilii Bożego Narodzenia, wieczorów poetyckich, występów teatrzyków dziecięcych czy spotkań rodzicielskich. Szkoła Podstawowa w Radolinie jest najmniejszą szkołą w gminie,jest ona dostrzegana w środowisku. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy na różnego rodzaju konkursach, przeglądach, turniejach sportowych. Dyrektor Szkoły, Nauczyciele, Pracownicy Obsługi dokładają wszelkich starań, aby uczniowie Szkoły Podstawowej w Radolinie mieli szkołę bezpieczną, w której będą mogli zdobywać nowe umiejętności i rozwijać swoje zainteresowania.

ORGANIZACJA SZKOŁY

Dowozy na dzień 22.01.2021r.pdf
Jak bezpiecznie wrócić do szkół - materiały informacyjne dla rodziców .pdf
Kalendarz imprez 2020-21.pdf
Kalendarz roku szkolnego 2020-21.pdf
Klauzula informacyjna RODO w związku z nauczaniem zdalnym.pdf
Klauzula informacyjna-facebook.pdf
OBIADY - Oferta cenowa dla szkół.pdf
Pedagog szkolny..pdf
Plan lekcji II półrocze.pdf
Polityka Prywatnosci.pdf
Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej w Radolinie ze zmianami od 18 stycznia 2021r..pdf
Spotkania rodzicielskie.pdf
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020-21.pdf

DOKUMENTY

Jak zapobiegac zakażeniu.pdf
Koronawirus.pdf
NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA od 29.03.2021r.pdf
PROCEDURY WYDAWANIA DUPLIKATÓW.pdf
Polityka Prywatności.pdf
REGULAMIN BIBLIOTEKI.pdf
UBEZPIECZENIE -OWU-EDU-PLUS-NNW-Dzieci-2019 (2).pdf
UBEZPIECZENIE -Oferta Przedszkole (3).pdf
UBEZPIECZENIE -Oferta Szkoła Podstawowa (1).pdf
Uchwała nr XI522019 Rady Miejskiej w Golinie z 13 czerwca 2019 r..pdf
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I.pdf
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.pdf
Wytyczne dla organizatorow wypoczynku.pdf
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SP RADOLINIE.pdf
ZGODA RODZICÓW OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE.pdf
Zarządzenie Burmistrza Goliny z dnia 29.01.2021r. wraz z Załącznikami.pdf
Załącznik nr 1 i 2 do wniosku o przyjęcie do klasy I.pdf
Załączniki do wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.pdf
informacja-glownego-inspektora-sanitarnego.pdf