SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. MARII KONOPNICKIEJ W RADOLINIE


Radolina 63, 62-590 Golina
tel./fax 632461281
email: sp-radolina@wp.pl

Kadra szkoły w Radolinie


Znaleziono 644 aktualności
nowsze   starsze


!!!

>>> 2021-07-01 --> id: 648

Informujemy, że wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022 znajduje się w zakładce ORGANIZACJA SZKOŁY .

Oddział przedszkolny i klasa 0 nie zakupują podręczników.

Wszelkie informacje o organizacji pracy w roku szkolnym 2021/2022 udzielane będą przez wychowawców oddziałów przedszkolnych w czasie Dni Adaptacyjnych, które odbędą się 30 i 31 sierpnia 2021 r. w godzinach 14.30-16.30.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

>>> 2021-06-30 --> id: 647

Czas rozwinąć skrzydła …

pod takim hasłem w piątek 25 czerwca 2021 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego 2020/2021 przez uczniów klasy VIII i jednocześnie pożegnanie kolejnego rocznika absolwentów.

Na uroczystość przybyli goście w osobach: Pana Mirosława Durczyńskiego – Burmistrza Gminy Golina, księdza proboszcza Andrzeja Czubaszewskiego, przedstawicieli Rady Miejskiej: Pana Krzysztofa Szymańskiego i Pana Kazimierza Substelnego, wychowawczyni uczniów z klas I – III Pani Aliny Politańskiej – Pisuli oraz rodziców ósmoklasistów.
Absolwenci odebrali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, nagrody książkowe, za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz nagrody rzeczowe za osiągnięcia sportowe i artystyczne.
Młodzież podziękowała nauczycielom oraz rodzicom za okazane serce, pomoc i towarzyszenie im na trudnych ścieżkach zdobywania wiedzy.
Słowa gratulacji i pożegnania skierowali do uczniów: Pani Dyrektor Alina Kozłowska, Pan Mirosław Durczyński oraz wychowawczyni Pani Zenona Borecka. W pożegnanie ósmoklasistów włączyli się również uczniowie klasy I .
Specjalne słowa podziękowania Pani Dyrektor skierowała do rodziców, którzy zawsze chętnie wspierali szkołę w działalności na rzecz uczniów.
Pozytywne emocje związane z wręczeniem świadectw, nagród, wyróżnień oraz radość z rozpoczynających się wakacji przeplatały się z nutką smutku i obawy przed tym ,co nowe, nieznane.

W tym dniu również pożegnały się ze swoimi wychowawczyniami dzieci przedszkolne oraz zakończyli rok szkolny uczniowie kl. I - VII.

Wszystkim życzymy dużo słońca, miłego wypoczynki i bezpiecznych wakacji.

Zenona Borecka


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

>>> 2021-06-22 --> id: 646

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO ODBĘDZIE SIĘ 25 CZERWCA 2021 R. (PIĄTEK) WG NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU:

GODZ. 8:00 - MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE W  MYŚLIBORZU

GODZ. 9:15- UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO W SZKOLE

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY DZIECI 3-,4,5- LETNIE SPOTKANIE Z WYCHOWAWCA W SALI NR 14

ODDZIAŁ „0” DZIECI 6 – LETNIE SPOTKANIE Z WYCHOWAWCĄ SALA NR 20

KLASA I-VII UROCZYSTOŚĆ NA AULI SZKOLNEJ, PO UROCZYSTOŚCI ROZDANIE ŚWIADECTW PRZEZ WYCHOWAWCÓW KLAS

GODZ. 11:00 KORYTARZ SZKOLNY - UROCZYSTE POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

DOWÓZ AUTOBUSEM SZKOLNYM NA MSZĘ ŚWIĘTĄ:

PIOTROWO 7:35
BARBARKA 7:37
CHRUSTY 7:40
SŁUGOCINEK I 7:43
SŁUGOCINEK II 7:44
RADOLINA 7:45

ROZWÓZ PO UROCZYSTOŚCI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO OKOŁO GODZINY 10:00

Przypominamy, że po odbiór świadectwa należy przyjść w maseczce i przez cały czas zachowywać odpowiednią odległość w stosunku do innych osób.

Sukces naszych uczennic w konkursie ogólnopolskim!

>>> 2021-06-21 --> id: 645

Uczennice naszej szkoły, które rozwijają swoje zdolności artystyczne na zajęciach plastycznych wzięły udział w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym im. Marii Konopnickiej w Kaliszu pod honorowym patronatem prawnuczki Marii Konopnickiej, Pani Joanny Modrzejewskiej. Celem konkursu było upowszechnianie wśród dzieci utworów pisarki, a także rozwijanie talentów artystycznych uczniów, kreatywności, wrażliwości i wyobraźni twórczej.

W jubileuszowej edycji konkursu wzięło udział 408 uczniów z 65 szkół z całej Polski. Prace przedstawiały ilustracje do wybranych utworów Marii Konopnickiej. Jury: p. Wiktor Jędrzejak – artysta malarz i p. Maciej Guźniczak – doktor habilitowany sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu
mieli trudne zadanie. Wybierając zwycięzców kierowali się następującymi kryteriami: inwencją twórczą, śmiałością i odwagą w doborze narzędzia oraz umiejętnością posługiwania się nim, zgodnością pracy z tematem konkursu, a także szczerością wypowiedzi autorów.
Tym bardziej miło nam, że spośród tylu uczestników dostrzeżono prace naszych uczennic, które otrzymały:

Daria Krnafel, kl. IV – NAGRODA

Wioletta Tyderka, kl. VI - WYRÓŻNIENIE

Uczennicom, które wzięły udział w konkursie: Wiktorii Urbańskiej i Dominice Grzesiak z kl. IV serdecznie dziękujemy.

Wszystkim uczestniczkom konkursu składamy gratulacje!

Bernadeta Kucharska
Innowacja pedagogiczna z hortiterapii

>>> 2021-05-25 --> id: 643

Innowacja pedagogiczna z hortiterapii „Na nudę i trochę smutku – posadzimy rośliny w naszym ogródku” była realizowana przez uczniów z klas I – III, dzieci z oddziałów przedszkolnych i nauczycieli w czasie od 01.10.2019 r. do 31.05.2021 r.
Innowacyjność programu polegała na pobudzaniu zmysłów dzieci poprzez obserwację posadzonych warzyw i kwiatów oraz poznawaniu je przez dotyk. Uczniowie wysiewali nasiona, sadzili cebulki, opiekowali się nimi i sprawdzali jak rosną nie tylko w ogrodzie szkolnym, ale również w doniczkach w swoich klasach. Dzięki odpowiednio dobranym metodom i formom pracy, uczniowie uzyskali szczegółowe informacje dotyczące uprawy i pielęgnacji roślin. Podczas realizacji działań innowacyjnych uczniowie otrzymywali zadania dostosowane do ich możliwości fizycznych i ruchowych, jednocześnie zdawali sobie sprawę z tego, że praca każdego z nich ma duże znaczenie dla pracy grupowej i końcowego efektu w postaci pięknego, szkolnego zakątka. W trakcie prac w ogródku uświadomiono dzieciom zagrożenia wynikające z niewłaściwego wykonywania prac ogrodniczych oraz wdrożono je do systematycznego przestrzegania zasad BHP podczas wykonywania wszelkich prac fizycznych i zajęć manualnych. Zwracano również uwagę na dokładność wykonywania zadań. Podczas nauki zdalnej dzieci tworzyły prace plastyczne i oglądały oraz czytały albumy dotyczące uprawy roślin.

Dzięki podjętym działaniom innowacyjnym w ramach hortiterapii, uczniowie w niej uczestniczący zdobywali nowe umiejętności. Działania innowacyjne wzbogaciły również wiedzę ogrodniczą uczniów, rozwinęły kreatywność a także pozwoliły na osiągnięcie poczucia satysfakcji.

Barnadeta Kucharska


Projekt Fundacji Banku Ochrony Środowiska w grupie 6-latków

>>> 2021-05-20 --> id: 642

W trakcie drugiego półrocza szkolnego dzieci z oddziału zerowego kontynuowały udział w prozdrowotnym projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem” prowadzonym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Etap wiosenny obejmował do zrealizowania pięć zadań:

Lekcja: Piramida Zdrowia Ucznia
Konkurs: Najlepszy rysunek Piramidy Zdrowia
Lekcja: Źródło życia i zdrowia-woda!
Konkurs: Quiz wiedzy o wodzie
Dzielimy się wiedzą: Sztuka picia wody

Dzięki udziałowi w zajęciach dzieci mogły utrwalić swoją wiedzę na temat Piramidy Zdrowia, która pokazuje jak należy się właściwie odżywiać, aby zawsze czuć się dobrze i nie chorować. Zapoznaliśmy się również ze wskazaniami i zaleceniami znajdującymi się obok Piramidy Zdrowia takimi jak: mycie zębów, wysypianie się, ograniczanie korzystania z urządzeń elektronicznych, używanie ziół zamiast soli, unikanie jedzenia słodyczy oraz regularne ważenie się. Przedszkolaki dowiedziały się również jak ważną rolę dla człowieka pełni woda, która jest najważniejszym i absolutnie niezbędnym składnikiem organizmu człowieka. Podczas zajęć dzieci uczestniczyły w różnych aktywnościach takich jak:
- zabawa edukacyjna „Na które jadę piętro?”;
- dyskusja podczas której zastanawiały się jak zmienić zwyczaje i nawyki żywieniowe na lepsze?
-przeprowadzenie eksperymentu „Przenoszenie wody gąbką”, który był wprowadzeniem do rozmowy: "Kiedy (w jakich sytuacjach) organizm człowieka traci wodę?";
- w pogadance na temat roli i znaczenia wody w organizmie człowieka oraz w burzy mózgów - Co jest najlepsze do picia?
-W zadaniach konkursowych przedszkolaki wykonały rysunek Piramidy Zdrowia oraz rozwiązały quiz wiedzy o wodzie.

W ramach ostatniego zadania projektu czyli dzielenia się wiedzą, każdy z rodziców otrzymał od nauczyciela do zapoznania się tekst pt. „Sztuka picia wody” mgr inż. Anny Tarczewskiej (Instytut Żywności i Żywienia). Co więcej, w celu propagowania zdrowego odżywianie wśród naszej społeczności szkolnej podzieliliśmy się dokonaniami naszych dzieci. W formie wystawy zaprezentowaliśmy prace plastyczne oraz plakaty powstałe w trakcie prowadzonych zajęć.

Agnieszka Kołodziejczak


Drużyna „Wesołe Papryczki” w projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem”!

>>> 2021-05-19 --> id: 644

„Wesołe Papryczki” z naszej szkoły wzięły udział w II etapie ogólnopolskiego projektu edukacji prozdrowotnej „Zdrowo jem, więcej wiem”. Projekt ten objęła honorowym patronatem Pierwsza Dama, Agata Kornahauser – Duda.

Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” to przede wszystkim wieloaspektowa i spójna formuła wpisująca się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także szansa dla uczniów na zdobycie wiedzy o zdrowym odżywianiu, wyrobieniu prawidłowych nawyków żywieniowych oraz zdobycie cennych umiejętności takich jak praca w grupie.

Podczas realizacji zadań konkursowych uczniowie dyskutowali na temat zwyczajów żywieniowych, podkreślając rolę zdrowego odżywiania w codziennym życiu i jej wpływu na zdrowie, produktów wskazanych i przeciwwskazanych oraz potrzeby urozmaicenia diety, która przedstawiona jest w postaci Piramidy Zdrowego Żywienia. Dzieci zdobyły także cenne informacje na temat wody, a mianowicie, że woda jest ważnym i niezbędnym składnikiem organizmu człowieka i to dzięki jej obecności – organizm człowieka może prawidłowo funkcjonować. Zdobyte wiadomości uczniowie zweryfikowali uczestnicząc w quizie na temat wody i wyłonili eksperta do spraw picia wody. Ostatnim zadaniem była promocja zdobytej wiedzy, którą udostępniono rodzicom i uczniom za pośrednictwem e-dziennika: rozesłano maile z przygotowaną przez dzieci prezentacją, wykorzystano również materiały pomocnicze „Sztuka picia wody”.

Udział w projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem” uświadomił uczniom związek pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślił znaczenie codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

Bernadeta Kucharskanowsze  nowsze   starsze  starsze

O SZKOLE - PRACOWNICY SZKOŁY

Kadra szkoły w Radolinie

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Alina Kozłowska

NAUCZYCIELE

Zenona Borecka - nauczyciel języka polskiego
Elżbieta Gruszka - nauczyciel fizyki
Barbara Jarońska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i religii
Jan Kasprzak - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Agnieszka Kołodziejczak - nauczyciel wychowania przedszkolnego (6-latki)
Marta Kołodziejczak - nauczyciel języka angielskiego
Alina Kozłowska - nauczyciel przyrody i geografii
Joanna Kryszak - nauczyciel matematyki, informatyki
Bernadeta Kucharska - opiekun świetlicy szkolnej, pedagog szkolny, nauczyciel doradztwa zawodowego
Karolina Kulczak - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
Magdalena Lewartowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz
Magdalena Mielcarek-Mirek - nauczyciel języka niemieckiego
Emilia Napierała - nauczyciel wychowania przedszkolnego (3-,4-,5- latki) i plastyki
Aneta Nowak - nauczyciel chemii
Marta Pawlaczyk - nauczyciel języka angielskiego i techniki
Agnieszka Sołtysiak - nauczyciel biologii i matematyki
Marta Sioda - nauczyciel wychowania przedszkolnego (6-latki) Agnieszka Waliniak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, logopeda szkolny
Żaneta Wilant - nauczyciel techniki
Michał Witkowski - nauczyciel wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie

SEKRETARIAT

Paulina Kosińska
Weronika Warzychowska

PRACOWNICY OBSŁUGI

Grażyna Czajka
Leszek Dulcyt
Wioletta Kamińska
Magdalena Kalecka
Anna Radniecka

O SZKOLE - RADA RODZICÓW

Lidia Dąbkiewicz - przewodnicząca
Izabela Jaśkiewicz - zastępca przewodniczącej
Andżelika Szygenda - sekretarz
Beata Szymczak - skarbnik

O SZKOLE - SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Michał Witkowski - opiekun SU
Mateusz Górniak - przewodniczący
Jakub Szolc - zastępca
Michalina Kurleto - skarbnik

O SZKOLE - HISTORIA SZKOŁY

Budynek starej szkoły w Radolinie

Historia Szkoły Podstawowej w Radolinie sięga roku 1904. Prawo do nauki miały dzieci posiadaczy nieruchomości rolnych. Szkoła realizowała program czterech klas, językiem wykładowym był język rosyjski. Języka polskiego nauczano jako jednego z przedmiotów. Do szkoły uczęszczało wówczas 50 - 70 dzieci, nauka trwała od października do wiosny. Obowiązku szkolnego nie było, do szkoły chodziły dzieci starsze. W czasie I wojny światowej szkoła była czynna, nauka odbywała się w języku polskim i była odpłatna. Do obwodu szkolnego należały takie miejscowości jak: Radolina, Sługocinek, Barbarka, Chrusty, Zalesie, Wilczna, Bobrowo i Myślibórz. W 1920 roku szkołę przeorganizowano na dwuklasówkę, liczba dzieci dochodziła do 250, a uczyło 4 nauczycieli. W czasie II wojny światowej szkoła czynna była tylko 5 miesięcy, po czym została zamknięta, a biblioteka szkona, pomoce naukowe, sprzęt prawdopodobnie zniszczono i spalono. 13 lutego 1945 szkoła wznowiła działalność. Sytuacja była trudna, dzieci było dużo. W szkole uczyło się wówczas około 200 dzieci, w klasach było po 45 uczniów. Wieczorem nauczyciele pracowali z dorosłymi, aby likwidować analfabetyzm. Kolejne lata szkolne wymagały dużego wysiłku, aby obowiązkiem szkolnym objąć wszystkie dzieci. Nauka odbywała się w prywatnych izbach rozmieszczonych w dużych odległościach od siebie. Potrzeba budowy szkoły była coraz bardziej odczuwalna. Kierownik szkoły pan Wincenty Banaś namawiał miejscową ludność, aby coś w tym kierunku czyniła. Społeczeństwo rozumiało potrzebę budowy szkoły. 3 lutego 1957 roku odbyło się zebranie rodzicielskie, na którym powołano Komitet Budowy Szkoły i zaczęły rosnąć mury nowego budynku. W sierpniu 1959 roku odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego. Dzięki zaangażowaniu całego społeczeństwa budowa trwała krótko, bo już 1 maja 1960 roku odbyło się otwarcie nowej szkoły - POMNIKA TYSIĄCLECIA. Kolejne lata szkolne to praca i nauka w warunkach zupełnie innych niż dotychczas. Od roku 1999/2000 Szkoła Podstawowa w Radolinie stała się szkołą sześcioklasową z oddziałem przedszkolnym. A po 40 latach od powstania szkoły, budynek nadawał się do gruntownego remontu i rozbudowy. Remont i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radolinie odbył się w roku szkolnym 2007/2008. Do obwodu szkolnego należą sołectwa: Barbarka, Bovrowo, Chrusty, Myślibórz, Radolina, Sługocinek. Szkoła Podstawowa w Radolinie pełni swoistą rolę w środowisku lokalnym, jest jak gdyby centrum życia kulturalnego, gdyż brak jest na tym terenie domu kultury, czy świetlicy. Toteż nasza szkoła jest miejscem spotkań mieszkańców wsi z kulturą. Tradycją szkoły jest organizowanie szeregu imprez i spotkań okolicznościowych np.: z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Wigilii Bożego Narodzenia, wieczorów poetyckich, występów teatrzyków dziecięcych czy spotkań rodzicielskich. Szkoła Podstawowa w Radolinie jest najmniejszą szkołą w gminie,jest ona dostrzegana w środowisku. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy na różnego rodzaju konkursach, przeglądach, turniejach sportowych. Dyrektor Szkoły, Nauczyciele, Pracownicy Obsługi dokładają wszelkich starań, aby uczniowie Szkoły Podstawowej w Radolinie mieli szkołę bezpieczną, w której będą mogli zdobywać nowe umiejętności i rozwijać swoje zainteresowania.

ORGANIZACJA SZKOŁY

DOWOZY 17.05.2021.pdf
Jak bezpiecznie wrócić do szkół - materiały informacyjne dla rodziców .pdf
Kalendarz imprez 2020-21.pdf
Kalendarz roku szkolnego 2020-21.pdf
Klauzula informacyjna RODO w związku z nauczaniem zdalnym.pdf
Klauzula informacyjna-facebook.pdf
OBIADY - Oferta cenowa dla szkół.pdf
Pedagog szkolny..pdf
Plan lekcji II półrocze.pdf
Polityka Prywatnosci.pdf
Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej w Radolinie ze zmianami od 18 stycznia 2021r..pdf
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW.pdf
Spotkania rodzicielskie.pdf

DOKUMENTY

Jak zapobiegac zakażeniu.pdf
Koronawirus.pdf
NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA od 29.03.2021r.pdf
PROCEDURY WYDAWANIA DUPLIKATÓW.pdf
Polityka Prywatności.pdf
Program dla szkół - List do rodziców-opiekunów.pdf
REGULAMIN BIBLIOTEKI.pdf
UBEZPIECZENIE -OWU-EDU-PLUS-NNW-Dzieci-2019 (2).pdf
UBEZPIECZENIE -Oferta Przedszkole (3).pdf
UBEZPIECZENIE -Oferta Szkoła Podstawowa (1).pdf
Uchwała nr XI522019 Rady Miejskiej w Golinie z 13 czerwca 2019 r..pdf
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I.pdf
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.pdf
Wytyczne dla organizatorow wypoczynku.pdf
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SP RADOLINIE.pdf
ZGODA RODZICÓW OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE.pdf
Zarządzenie Burmistrza Goliny z dnia 29.01.2021r. wraz z Załącznikami.pdf
Załącznik nr 1 i 2 do wniosku o przyjęcie do klasy I.pdf
Załączniki do wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.pdf
informacja-glownego-inspektora-sanitarnego.pdf