SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. MARII KONOPNICKIEJ W RADOLINIE


Radolina 63, 62-590 Golina
tel./fax 632461281
email: sp-radolina@wp.pl

Kadra szkoły w Radolinie


Znaleziono 717 aktualności
nowsze   starsze


!!!Stypendia socjalne

>>> 2022-04-25 --> id: 721

Stypendia socjalne (II tura ) są wypłacane od 25 kwietnia 2022 r. w Centrum Usług Wspólnych w Golinie w godzinach 8-14.

Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież 10-18 lat z tematyki ICT

>>> 2022-04-21 --> id: 719

W związku z kontynuacją Projektu "Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury" II cykl dla dzieci i młodzieży rozpoczynamy rekrutację uczestników w wieku 10-18 lat.
Zajęcia z tematyki ICT:
- darmowe
- 14 spotkań po 2 godziny lekcyjne

Zajęcia obejmują tematykę:
-ROBOTYKA LEGO Mindstorma EV2
- TWORZENIE STRON I BLOGÓW
- PROGRAMOWANIE Scratch/C++/HTML
- PROGRAMOWANIE Gry komputerowe

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tle. 500-432-836 lub w siedzibie Domu Kultury w Golinie.

Międzyszkolny Konkursie Wiedzy o Kulturze Stanów Zjednoczonych

>>> 2022-04-20 --> id: 718

13 kwietnia 2022 roku nasza trzyosobowa drużyna z klasy VIII w składzie Filip Jaśkiewicz, Piotr Smuśkiewicz oraz Jakub Zborowski wzięła udział i zajęła II miejsce w IX MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE WIEDZY O KULTURZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH, który odbył się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie . W konkursie wzięły udział cztery szkoły z regionu konińskego. Nasza drużyna miała jednakową ilość poprawnych odpowiedzi jak drużyna z I miejsca. O przyznanym miejscu zdecydowała szybkość udzielanych odpowiedzi. Konkurs miał na celu zaprezentować umiejętności językowe uczniów oraz wiedzę o kulturze Stanów Zjednoczonych . Test składał się z 39 pytań w języku angielskim. Tematyka konkursu obejmowała: muzykę, sport, film, rodzinę, dom, obyczaje związane ze świętami, kuchnię, znane postaci, symbole narodowe, edukację, ustrój polityczny, historię. Konkurs został przeprowadzony za pomocą aplikacji Kahoot! Nasi uczniowie uczciwie realizowali z pozostałymi drużynami oraz doskonale współpracowali w swojej grupie.
Dziękuję za udział i poświęcony czas na przygotowanie do konkursu. Gratulacje!

Marta Pawlaczyk!!! ZEBRANIE Z RODZICAMI

>>> 2022-04-19 --> id: 717

26 kwietnia 2022 roku o godzinie 17:00 w naszej Szkole odbędzie się zebranie z rodzicami oraz konsultacje indywidualne z nauczycielami.

Serdecznie zapraszamy.

Życzenia Wielkanocne

>>> 2022-04-13 --> id: 716

Życzenia Wielkanocne

Informacja o turnusach rehabilitacyjnych KRUS dla dzieci ubezpieczonych rolników

>>> 2022-04-12 --> id: 715

Placówka Terenowa KRUS w Koninie przekazuje informację o możliwości wyjazdu na turnus rehabilitacyjny dzieci ubezpieczonych rolników. Szczegółowe informacje dostępne są w Placówce Terenowej KRUS w Koninie tel. 63 240 14 18

„TYLKO PAMIĘĆ ZOSTAŁA PO TEJ KATYNSKIEJ NOCY PAMIĘĆ NIE DAŁA SIĘ ZGŁADZIĆ NIE CHCIAŁA ULEC PRZEMOCY…”

>>> 2022-04-11 --> id: 720

7 kwietnia uczniowie klasy 8 wraz z wychowawcą uczestniczyli w Obchodach Katyńskich zorganizowanych przez Szkołę Podstawową im. Juliusza Słowackiego w Golinie. Uroczystości rozpoczęła się Mszą św. w Kościele M.B Szkaplerznej w Golinie, na której została poświęcona urna z ziemią z Katynia. Następnie uczestnicy mszy św. przemaszerowali na plac przed szkołę, gdzie odbyły się uroczystości poświęcone Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz złożono kwiaty przed obeliskiem upamiętniającym Michała Kobylińskiego – Kierownika Powszechnej Szkoły w Golinie do roku 1939, który został zamordowany i pochowany w Katyniu.

Alina Kozłowska


nowsze  nowsze   starsze  starsze

O SZKOLE - PRACOWNICY SZKOŁY

Kadra szkoły w Radolinie

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Alina Kozłowska

NAUCZYCIELE

Zenona Borecka - nauczyciel języka polskiego
Elżbieta Gruszka - nauczyciel fizyki
Barbara Jarońska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i religii
Jan Kasprzak - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy o społeczeństwie
Agnieszka Kołodziejczak - nauczyciel wychowania przedszkolnego (5-,6-latki)
Marta Kołodziejczak - nauczyciel języka angielskiego, informatyki, wychowania do życia w rodzinie
Alina Kozłowska - nauczyciel przyrody i geografii
Joanna Kryszak - nauczyciel matematyki, informatyki
Bernadeta Kucharska - opiekun świetlicy szkolnej, pedagog szkolny, nauczyciel doradztwa zawodowego
Karolina Kulczak - nauczyciel historii
Magdalena Lewartowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz
Magdalena Mielcarek-Mirek - nauczyciel języka niemieckiego
Emilia Napierała - nauczyciel wychowania przedszkolnego (3-,4-latki) i plastyki
Aneta Nowak - nauczyciel chemii
Marta Pawlaczyk - nauczyciel języka angielskiego i techniki
Agnieszka Sołtysiak - nauczyciel biologii
Klaudia Szatkowska - nauczyciel języka polskiego
Agnieszka Waliniak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, logopeda szkolny
Michał Witkowski - nauczyciel wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie

SEKRETARIAT

Paulina Kosińska

PRACOWNICY OBSŁUGI

Grażyna Czajka
Leszek Dulcyt
Wioletta Kamińska
Magdalena Kalecka
Anna Radniecka
Kamil Dulcyt

O SZKOLE - RADA RODZICÓW

Edyta Czerniak - przewodnicząca
Aleksandra Gauza - zastępca przewodniczącej
Andżelika Szygenda - sekretarz
Małgorzata Nawrocka - skarbnik

O SZKOLE - SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Michał Witkowski - opiekun SU
Mateusz Górniak - przewodniczący
Jakub Szolc - zastępca
Michalina Kurleto - skarbnik

O SZKOLE - HISTORIA SZKOŁY

Budynek starej szkoły w Radolinie

Historia Szkoły Podstawowej w Radolinie sięga roku 1904. Prawo do nauki miały dzieci posiadaczy nieruchomości rolnych. Szkoła realizowała program czterech klas, językiem wykładowym był język rosyjski. Języka polskiego nauczano jako jednego z przedmiotów. Do szkoły uczęszczało wówczas 50 - 70 dzieci, nauka trwała od października do wiosny. Obowiązku szkolnego nie było, do szkoły chodziły dzieci starsze. W czasie I wojny światowej szkoła była czynna, nauka odbywała się w języku polskim i była odpłatna. Do obwodu szkolnego należały takie miejscowości jak: Radolina, Sługocinek, Barbarka, Chrusty, Zalesie, Wilczna, Bobrowo i Myślibórz. W 1920 roku szkołę przeorganizowano na dwuklasówkę, liczba dzieci dochodziła do 250, a uczyło 4 nauczycieli. W czasie II wojny światowej szkoła czynna była tylko 5 miesięcy, po czym została zamknięta, a biblioteka szkona, pomoce naukowe, sprzęt prawdopodobnie zniszczono i spalono. 13 lutego 1945 szkoła wznowiła działalność. Sytuacja była trudna, dzieci było dużo. W szkole uczyło się wówczas około 200 dzieci, w klasach było po 45 uczniów. Wieczorem nauczyciele pracowali z dorosłymi, aby likwidować analfabetyzm. Kolejne lata szkolne wymagały dużego wysiłku, aby obowiązkiem szkolnym objąć wszystkie dzieci. Nauka odbywała się w prywatnych izbach rozmieszczonych w dużych odległościach od siebie. Potrzeba budowy szkoły była coraz bardziej odczuwalna. Kierownik szkoły pan Wincenty Banaś namawiał miejscową ludność, aby coś w tym kierunku czyniła. Społeczeństwo rozumiało potrzebę budowy szkoły. 3 lutego 1957 roku odbyło się zebranie rodzicielskie, na którym powołano Komitet Budowy Szkoły i zaczęły rosnąć mury nowego budynku. W sierpniu 1959 roku odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego. Dzięki zaangażowaniu całego społeczeństwa budowa trwała krótko, bo już 1 maja 1960 roku odbyło się otwarcie nowej szkoły - POMNIKA TYSIĄCLECIA. Kolejne lata szkolne to praca i nauka w warunkach zupełnie innych niż dotychczas. Od roku 1999/2000 Szkoła Podstawowa w Radolinie stała się szkołą sześcioklasową z oddziałem przedszkolnym. A po 40 latach od powstania szkoły, budynek nadawał się do gruntownego remontu i rozbudowy. Remont i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radolinie odbył się w roku szkolnym 2007/2008. Do obwodu szkolnego należą sołectwa: Barbarka, Bovrowo, Chrusty, Myślibórz, Radolina, Sługocinek. Szkoła Podstawowa w Radolinie pełni swoistą rolę w środowisku lokalnym, jest jak gdyby centrum życia kulturalnego, gdyż brak jest na tym terenie domu kultury, czy świetlicy. Toteż nasza szkoła jest miejscem spotkań mieszkańców wsi z kulturą. Tradycją szkoły jest organizowanie szeregu imprez i spotkań okolicznościowych np.: z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Wigilii Bożego Narodzenia, wieczorów poetyckich, występów teatrzyków dziecięcych czy spotkań rodzicielskich. Szkoła Podstawowa w Radolinie jest najmniejszą szkołą w gminie,jest ona dostrzegana w środowisku. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy na różnego rodzaju konkursach, przeglądach, turniejach sportowych. Dyrektor Szkoły, Nauczyciele, Pracownicy Obsługi dokładają wszelkich starań, aby uczniowie Szkoły Podstawowej w Radolinie mieli szkołę bezpieczną, w której będą mogli zdobywać nowe umiejętności i rozwijać swoje zainteresowania.

ORGANIZACJA SZKOŁY

2021-22 PLAN LEKCJI ważny od 31.01.2022 r. .pdf
DOWOZY 2021-2022.pdf
HARMONOGRAM DYŻURÓW NAUCZYCIELI 2021-2022.pdf
KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH 2021-2022.pdf
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021-2022.pdf
PLAN LEKCJI 2021-2022 .pdf
SPOTKANIA RODZICIELSKIE W ROKU SZKOLNYM 2021-2022.pdf

DOKUMENTY

KLAUZULA INFORMACYJNE-FACEBOOK.pdf
KORONAWIRUS -INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO.pdf
KORONAWIRUS- JAK ZAPOBIEGAĆ ZAKAŻENIU.pdf
KORONAWIRUS- WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA.pdf
POLITYKA PRYWATNOŚCI.pdf
PROCEDURY WYDAWANIA DUPLIKATOW.pdf
REGULAMIN BIBLIOTEKI.pdf
STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M. KONOPNICKIEJ W RADOLINIE.pdf
WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA.pdf
WYTYCZNE DLA ORGANIZATORÓW WYPOCZYNKU.pdf
ZASADY BEZPIECZENSTWA W SP RADOLINIE.pdf
ZGODA RODZICÓW OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE.pdf

Rekrutacja

1. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.pdf
2. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA -ZAŁĄCZNIKI.pdf
DEKLARACJA O KONTYNUWANIU UCZESZCZANIA DO PRZEDSZKOLA.pdf
HARMONOGRAM REKRUTACJI 2022 -2023.pdf
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I.pdf
ZGLOSZENIE DZIECKA DO KLASY I SZKOLY PODSTAWOWEJ.pdf

PEDAGOG SZKOLNY

Znaleziono 2 aktualności
nowsze   nowsze


Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2021/2022:

>>> 2022-05-16 --> id: 722

Poniedziałek: 9.00 – 11.00
Wtorek: 11.00 – 12.00
Środa: 10.45 – 11.45
Czwartek: 10.00 – 12.00
Piątek: 11.00 – 12.00


Drogi Uczniu!

Jeśli chcesz się podzielić swoimi radościami, sukcesami czy smutkami, to zapraszam w godzinach pracy pedagoga i nie tylko…

Z mojej strony zapewniam, że:
• Uważnie Cię wysłucham.
• Zapewnię dyskrecję.
• Wesprę i pomogę w miarę moich możliwości.
• Wspólnie zastanowimy się, jak wyjść z sytuacji bez wyjścia.
Rodzicu, Ty też możesz oczekiwać mojej pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej Twojego dziecka, a mianowicie:
• trudności w nauce bądź niepowodzeń szkolnych dziecka,
• problemów z zachowaniem dziecka ;
• wyboru dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka.

Nauczycielu, zapraszam, jeśli potrzebujesz:
• pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
• analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
• wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych,
• wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów.

Serdecznie zapraszam :-)

mgr Bernadeta Kucharska

Pedagog szkolny w SP w Radolinie
Ogólnopolska kampania profilaktyki czerniaka „Znamię! Znam je?”

>>> 2022-05-16 --> id: 723

Uczniowie starszych klas wzięli udział zajęciach w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktyki czerniaka „Znamię! Znam je?” W czasie lekcji dowiedzieli się, czym jest czerniak i poznali czynniki sprzyjające rozwojowi tej groźnej choroby oraz nauczyli się też rozpoznawania tzw. ABCDE czerniaka, czyli cech charakterystycznych, które są pomocne przy jego diagnozowaniu. Poznali także sposoby ochrony przed tym nowotworem. Podsumowaniem był film, w którym udzielono instruktażu prawidłowego sprawdzania skóry w ramach profilaktyki czerniaka.

Zdobyta wiedza z pewnością zwróci uwagę najstarszych uczniów naszej szkoły na tę niebezpieczną chorobę i pozwoli im być ambasadorami zdrowej skóry w najbliższym otoczeniu.


nowsze  nowsze   nowsze  starsze