SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. MARII KONOPNICKIEJ W RADOLINIE


Radolina 63, 62-590 Golina
tel./fax 632461281
email: sp-radolina@wp.pl

Kadra szkoły w Radolinie


Znaleziono 656 aktualności
nowsze   starsze


SŁOWIAŃSKIE POŻEGNANIE LATA

>>> 2021-09-24 --> id: 660

Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi Nasza Radolina proponuje mieszkańcom Radoliny, okolicznych wiosek oraz całej gminy Golina, by na dwa dni przenieśli się w przeszłość i poczuli się jak nasi praojcowie Słowianie. Po raz pierwszy odbędą się w Radolinie warsztaty florystyczne oraz warsztaty tańca z ogniem.

„MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ”

>>> 2021-09-21 --> id: 659

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska, której w tym roku przyświeca hasło “Myślę, więc nie śmiecę”. Jej celem jest edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami postanowili przyłączyć się i posprzątać swoją najbliższą okolicę. W akcji wzięły udział oddziały przedszkolne i wszyscy uczniowie klas 1 – 8. Uczniowie otrzymali worki (do szkła, do papieru i tworzyw sztucznych) i jednorazowe rękawiczki. Uczniowie i nauczyciele zbierali stare butelki, słoiki i papiery. Tereny wokół szkoły, park i najbliższa okolica zostały oczyszczone z wszelkiego rodzaju śmieci.

Bernadeta Kucharska

STYPENDIA BURMISTRZA GOLINY

>>> 2021-09-15 --> id: 657

14 września odbyło się wręczenie Stypendiów Burmistrza Goliny dla uzdolnionych uczniów za rok szkolny 2020/2021. Dyplomy potwierdzające osiągnięcia uczniów w nauce wręczyli : Burmistrz Goliny Pan Mirosław Durczyński, Pani Anna Górzna - Sekretarz Gminy, z-ca Burmistrza oraz Pani Emilia Bajdek- kierownik Centrum Usług Wspólnych w Golinie.
W naszej szkole stypendia otrzymało 10 uczniów:

1. Paulina Czerniak
2. Daria Karnafel
3. Zuzanna Kurleto
4. Wiktoria Urbańska
5. Wioletta Tyderka
6. Dominik Czerniak
7. Michalina Kurleto
8. Piotr Smuśkiewicz

oraz dwie absolwentki naszej szkoły
9. Kamila Król
10. Patrycja Szymczak


Nagrodzonym uczniom towarzyszyli dumni rodzice.

GRATULUJEMY NAGRODZONYM UCZNIOM I ŻYCZYMY KOLEJNYCH SUKCESÓW!

NARODOWE CZYTANIE

>>> 2021-09-14 --> id: 656

Już tradycyjnie uczniowie przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji pod nazwą Narodowe Czytanie.

Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkamy się, aby wspólnie czytać ,,Moralność pani Dulskiej ’’ Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji” – napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda.

Uczennice klasy 5 Zuzia i Weronika przeczytały krótką biografię autorki. Fragment utworu Gabrieli Zapolskiej przeczytali uczniowie klasy 8 : Jakub, Piotr , Dominik i Michalina ,którzy wcielił się w poszczególne role. Widownię tworzyli koledzy i koleżanki z wszystkich klas jak również przedszkolacy.

Nad przygotowaniem szkolnego Narodowego Czytania czuwał bibliotekarz szkolny p. Magdalena Lewartowska.

Magdalena Lewartowska


!!!ZEBRANIE Z RODZICAMI

>>> 2021-09-07 --> id: 655

Dnia 14.09.2021 r. (wtorek) o godz. 17.30 w naszej Szkole odbędzie się zebranie z rodzicami.
Podczas spotkań z wychowawcami klas poruszany będzie temat organizacji roku szkolnego 2021/2022.

Serdecznie zapraszamy


Nauczyciele oraz Dyrektor Szkoły

NA WARCIAŃSKIM SZLAKU BEZPIECZNY W KAJAKU

>>> 2021-09-06 --> id: 654

Informacje o projekcie:

Realizator: Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „NASZA RADOLINA”
Termin realizacji: październik 2021- lipiec 2022 (weekendy). Dokładny terminarz podamy po zakończeniu rekrutacji i podzieleniu uczestników na grupy

Rekrutacja: od 06. 09 do 30.09. 2021 r.- liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń! Zapraszamy dzieci od 7 do 15 roku życia.
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego formularza zgłoszeniowego i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku dziecka.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Radolinie - 20 osób

Koordynatorem projektu na terenie naszej szkoły jest pan Michał Witkowski

Cele projektu: krzewienie sportu, upowszechnianie aktywnego, zdrowego trybu życia poprzez organizację działań ukazujących korzyści i przyjemności płynących z pływania i z kajakarstwa. Wsparcie integracji rodzinach z gminy Golina poprzez stworzenie okazji do rekreacji sportowej, która jest platformą porozumienia i współdziałania oraz przygotowanie zwłaszcza dzieci do bezpiecznego pływania w kajaku i zachowania się w wodzie oraz do odpowiedniego reagowania w sytuacji kryzysowej.

UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

>>> 2021-09-03 --> id: 658

Pierwszego września wspólnie powitaliśmy nowy rok szkolny 2021/2022. O godzinie 8 w kościele parafialnym w Myśliborzu odbyła się uroczysta msza św. podczas, której ks. Proboszcz Andrzej Czubaszewski poświęcił pierwszoklasistom plecaki.
Uroczystość w szkolnej auli rozpoczął dźwięk szkolnego dzwonka. Minutą ciszy uczciliśmy 82 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej oraz poległych w niej bohaterów.

Następnie Pani Dyrektor Alina Kozłowska powitała przybyłych gości, Grono Pedagogiczne i pracowników szkoły oraz wszystkich przybyłych Rodziców i Uczniów. Po krótkim wystąpieniu tradycyjnie odśpiewany został hymn szkoły. Uczniowie wraz z rodzicami udali się do klas na spotkanie z wychowawcami.

Niech ten nowy rok szkolny będzie pełen wzajemnej życzliwości oraz niech obfituje w marzenia, które nabiorą realnych kształtów!

Marta Pawlaczyk


nowsze  nowsze   starsze  starsze

O SZKOLE - PRACOWNICY SZKOŁY

Kadra szkoły w Radolinie

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Alina Kozłowska

NAUCZYCIELE

Zenona Borecka - nauczyciel języka polskiego
Elżbieta Gruszka - nauczyciel fizyki
Barbara Jarońska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i religii
Jan Kasprzak - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Agnieszka Kołodziejczak - nauczyciel wychowania przedszkolnego (6-latki)
Marta Kołodziejczak - nauczyciel języka angielskiego
Alina Kozłowska - nauczyciel przyrody i geografii
Joanna Kryszak - nauczyciel matematyki, informatyki
Bernadeta Kucharska - opiekun świetlicy szkolnej, pedagog szkolny, nauczyciel doradztwa zawodowego
Karolina Kulczak - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
Magdalena Lewartowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz
Magdalena Mielcarek-Mirek - nauczyciel języka niemieckiego
Emilia Napierała - nauczyciel wychowania przedszkolnego (3-,4-,5- latki) i plastyki
Aneta Nowak - nauczyciel chemii
Marta Pawlaczyk - nauczyciel języka angielskiego i techniki
Agnieszka Sołtysiak - nauczyciel biologii i matematyki
Marta Sioda - nauczyciel wychowania przedszkolnego (6-latki) Agnieszka Waliniak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki, logopeda szkolny
Żaneta Wilant - nauczyciel techniki
Michał Witkowski - nauczyciel wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie

SEKRETARIAT

Paulina Kosińska

PRACOWNICY OBSŁUGI

Grażyna Czajka
Leszek Dulcyt
Wioletta Kamińska
Magdalena Kalecka
Anna Radniecka
Kamil Dulcyt

O SZKOLE - RADA RODZICÓW

Lidia Dąbkiewicz - przewodnicząca
Izabela Jaśkiewicz - zastępca przewodniczącej
Andżelika Szygenda - sekretarz
Beata Szymczak - skarbnik

O SZKOLE - SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Michał Witkowski - opiekun SU
Mateusz Górniak - przewodniczący
Jakub Szolc - zastępca
Michalina Kurleto - skarbnik

O SZKOLE - HISTORIA SZKOŁY

Budynek starej szkoły w Radolinie

Historia Szkoły Podstawowej w Radolinie sięga roku 1904. Prawo do nauki miały dzieci posiadaczy nieruchomości rolnych. Szkoła realizowała program czterech klas, językiem wykładowym był język rosyjski. Języka polskiego nauczano jako jednego z przedmiotów. Do szkoły uczęszczało wówczas 50 - 70 dzieci, nauka trwała od października do wiosny. Obowiązku szkolnego nie było, do szkoły chodziły dzieci starsze. W czasie I wojny światowej szkoła była czynna, nauka odbywała się w języku polskim i była odpłatna. Do obwodu szkolnego należały takie miejscowości jak: Radolina, Sługocinek, Barbarka, Chrusty, Zalesie, Wilczna, Bobrowo i Myślibórz. W 1920 roku szkołę przeorganizowano na dwuklasówkę, liczba dzieci dochodziła do 250, a uczyło 4 nauczycieli. W czasie II wojny światowej szkoła czynna była tylko 5 miesięcy, po czym została zamknięta, a biblioteka szkona, pomoce naukowe, sprzęt prawdopodobnie zniszczono i spalono. 13 lutego 1945 szkoła wznowiła działalność. Sytuacja była trudna, dzieci było dużo. W szkole uczyło się wówczas około 200 dzieci, w klasach było po 45 uczniów. Wieczorem nauczyciele pracowali z dorosłymi, aby likwidować analfabetyzm. Kolejne lata szkolne wymagały dużego wysiłku, aby obowiązkiem szkolnym objąć wszystkie dzieci. Nauka odbywała się w prywatnych izbach rozmieszczonych w dużych odległościach od siebie. Potrzeba budowy szkoły była coraz bardziej odczuwalna. Kierownik szkoły pan Wincenty Banaś namawiał miejscową ludność, aby coś w tym kierunku czyniła. Społeczeństwo rozumiało potrzebę budowy szkoły. 3 lutego 1957 roku odbyło się zebranie rodzicielskie, na którym powołano Komitet Budowy Szkoły i zaczęły rosnąć mury nowego budynku. W sierpniu 1959 roku odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego. Dzięki zaangażowaniu całego społeczeństwa budowa trwała krótko, bo już 1 maja 1960 roku odbyło się otwarcie nowej szkoły - POMNIKA TYSIĄCLECIA. Kolejne lata szkolne to praca i nauka w warunkach zupełnie innych niż dotychczas. Od roku 1999/2000 Szkoła Podstawowa w Radolinie stała się szkołą sześcioklasową z oddziałem przedszkolnym. A po 40 latach od powstania szkoły, budynek nadawał się do gruntownego remontu i rozbudowy. Remont i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radolinie odbył się w roku szkolnym 2007/2008. Do obwodu szkolnego należą sołectwa: Barbarka, Bovrowo, Chrusty, Myślibórz, Radolina, Sługocinek. Szkoła Podstawowa w Radolinie pełni swoistą rolę w środowisku lokalnym, jest jak gdyby centrum życia kulturalnego, gdyż brak jest na tym terenie domu kultury, czy świetlicy. Toteż nasza szkoła jest miejscem spotkań mieszkańców wsi z kulturą. Tradycją szkoły jest organizowanie szeregu imprez i spotkań okolicznościowych np.: z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Wigilii Bożego Narodzenia, wieczorów poetyckich, występów teatrzyków dziecięcych czy spotkań rodzicielskich. Szkoła Podstawowa w Radolinie jest najmniejszą szkołą w gminie,jest ona dostrzegana w środowisku. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy na różnego rodzaju konkursach, przeglądach, turniejach sportowych. Dyrektor Szkoły, Nauczyciele, Pracownicy Obsługi dokładają wszelkich starań, aby uczniowie Szkoły Podstawowej w Radolinie mieli szkołę bezpieczną, w której będą mogli zdobywać nowe umiejętności i rozwijać swoje zainteresowania.

ORGANIZACJA SZKOŁY

DOWOZY 2021-22 (2).pdf
Jak bezpiecznie wrócić do szkół - materiały informacyjne dla rodziców .pdf
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021-2022.pdf
Klauzula informacyjna RODO w związku z nauczaniem zdalnym.pdf
Klauzula informacyjna-facebook.pdf
PLAN LEKCJI 2021-2022 .pdf
Polityka Prywatnosci.pdf
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW.pdf

DOKUMENTY

Jak zapobiegac zakażeniu.pdf
Koronawirus.pdf
PROCEDURY WYDAWANIA DUPLIKATÓW.pdf
Polityka Prywatności.pdf
Program dla szkół - List do rodziców-opiekunów.pdf
REGULAMIN BIBLIOTEKI.pdf
Uchwała nr XI522019 Rady Miejskiej w Golinie z 13 czerwca 2019 r..pdf
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I.pdf
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.pdf
Wytyczne dla organizatorow wypoczynku.pdf
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SP RADOLINIE.pdf
ZGODA RODZICÓW OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE.pdf
Zarządzenie Burmistrza Goliny z dnia 29.01.2021r. wraz z Załącznikami.pdf
Załącznik nr 1 i 2 do wniosku o przyjęcie do klasy I.pdf
Załączniki do wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.pdf
informacja-glownego-inspektora-sanitarnego.pdf